Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. de fijnkorrelige massa en celgroepen alleen in de bijnier en niet in de lever worden gevonden.

Ten slotte zegt Dalton, met Parker te gelooven, dat de ziekte lang voor de geboorte bestaan moet hebben, maar niet van plan te zijn in beschouwingen te treden omtrent de pntwikkeling dezer organen en het verband van de gezwellen tot embryonaal weefsel.

In een referaat over levertumoren zegt Kretz (1902), dat men in de gevallen van sarcoom van rechter bijnier en lever, aan de mogelijkheid moet denken, dat het gezwel 'van de „Bildungszellen des Sympathicus" uitgaat.

Am berg (1904) geeft een nauwkeurige beschrijving van een linkszijdigen bijniertumor met diffuse levermetastasen. De rechter bijnier, die er macroscopisch normaal uitziet, bevat inplaats van merg ook tumorcellen. Hij denkt, dat de gezwellen van het merg van de bijnieren zijn uitgegaan en wijst erop, dat de gezwelcellen niet met eenig element van de volwassen bijnier overeenkomen, daarentegen een frappante gelijkenis vertoonen met de cellen van het bijniermerg van een foetus van 6 maanden.

Wat het type P e p p e r betreft, wachtte men dus slechts op (W. r i g h t om de vermoedens te bewijzen.

Type HUTCHISON:

Hutchison (1907) verzamelt 6 eigen gevallen en 4 gevallen uit de literatuur, van sarcoom van de bijnier met schedelmetastasen bij kinderen.

Alleen in No. 7, het geval van Ogden en Mathews is het niet geheel zeker, dat het gezwel van de bijnier is uitgegaan. De leeftijd der patienten wisselt van 9 maanden tot 9 jaar; het zijn 7 jongens en 3 meisjes. Het gezwel was 6 maal linkszijdig en 4 maal rechtszijdig.

Het eerste klinische verschijnsel was gewoonlijk een buil op het hoofd, die vaak toegeschreven werd aan ,een VaT.

Exophthalmus van een of van beide oogen volgde hierop, ging soms ook vooraf. In twee derden der gevallen bestond verkleuring van de oogleden door bloeding, aan één of beide kanten, enkele malen was dit het eerste symptoom; er volgden verschijnselen van verhoogde hersendruk, torpor, neuritis optica en blindheid. In vijf gevallen werd een buiktumor gevoeld. De meest uitgebreide metastasen werden in den schedel gevon-

Sluiten