Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van longstructuur niets vertoont. Op andere plaatsen groeit de tumor onregelmatig in de alveolen voort, bestaat er tumorpneumonie. Het weefsel is weinig of niet platgedrukt. Er bestaat in de pmgeving van den tumor een lobulaire pneumonie. De tumorcellen hebben veelal een duidelijk protoplasma, dat iets grooter is dar; in de andere metastasen.

Het plasma is bleek gekleurd, schuimig van structuur. De kernen zijn van dezelfde afmetingen als elders. In den tumor worden veel wijde, gevulde vaatjes gezien. Er is necrose en bloeding.

Lever. In de coupe is een groote metastase getroffen, waar het plasma der tumorcellen ook meestal duidelijk te zien is. Er zijn uitgebreide necrosen en bloedingen. Galbuisjes en ook, hier en daar, enkele leverbalkjes worden in den tumor gezien.

De tumor is onregelmatig begrensd, niet afgekapseld en drukt de leverbalkjes niet plat.. De rest van de lever vertoont stuwing' en vervetting. De Kiernansche driehoekjes bevatten veel bindweefsel en veel galgangen.

Rib. Een microscopisch praeparaat, dwarsdoorsnee, bevat slechts hier en daar een onregelmatig beenweefsel. De rest wordt door den tumor ingenomen, die wat structuur betreft overeenkomt met de longmetastasen. Aan den rand blijkt de tumor dunwandige vaten verstopt te hebben. Het punctaat 1684, tijdens het leven van pat. op 19 Maart 1919 onderzocht, bevat veel roodc bloedlichaampjes en enkele leucocyten en lymphocyten benevens een vrij groot aantal ronde cellen met ronden kern, die 2—2y» x de middelijn van een lymphocytenkern heeft, licht gekleurd is, met ijl chromatinenet en een duidelijk kernlichaampje. Het plasma is licht rose gekleurd, rond de middelijn is */» maal die van de kern. Het beeld is opvallend' regelmatig.

De mamma bevat een gedeeltelijk uitgevallen, onregelmatig begrensde metastase.

Ook een lympheklier bevat een uitgebreide metastase; van lymphoid weefsel is niet veel overgebleven.

Bespreking.

Dat wij met een kwaadaardig gezwel van de bijnier te maken hebben wordt door de macroscopische bevindingen waarschijnlijk igemaakt. Op de plaats van de bijnier bevindt zich een ruim kinderhoofdgroot gezwel, dat in de vena suprarenalis is ingegroeid.

Sluiten