Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geveer de helft van den linker zijrand van de lever vormt. De rechter kwab heeft een stompen rand, waaronder de galblaas aan de linkerzijde te voorschijn komt. Even hooger, direct onder het ligamentum suspensorium wordt een niet heelemaal kersgroot, blauwgrijs knobbeltje gezien, dat iets promineert. Aan den rechterkant, naast den tumor, bevinden zich in de lever enkele blauwgrijze, onregelmatige vlekjes.

De tumor is 19 c.M. lang, 16 c.M. breed en I2V2 c.M. dik, dus grooter dan de lever. De vorm is afgerond, onregelmatig grofhobbelig. De consistentie is week. De tumor is door een kapsel bedekt, is donkergrijsblauvv met hier en daar bleek gele gedeelten. De rechterniet is slechts onduidelijk, aan den onderkant rechts achter, door te voelen, deze is normaal van consistentie. Door groote horizontale sneden is de tumor in zes ongeveer even dikke plakken gesneden, waarvan de bovenste vier ook ile lever, de onderste vier ook de rechternier bevatten. Op doorsnee blijkt de tumor opgebouwd uit erwtgroote tot eendeneigroote, afgekapselde knobbels, die elkaar gedeeltelijk hebben vervormd en de rechternier zoodanig hebben platgedrukt, dat de bovenste doorsneden halvemaanvormig zijn. De achtervlakte van de rechter leverkwab is door den tumor ver ingedrukt. Behoudens de beschreven metastasen in de lever is met het bloote oog geen binnendringen van den tumor in lever en nier waar te nemen. De afzonderlijke tumorknobbels zijn grijs, met bleeke korrelige partijen van necrose en vaste, bruinzwarte tot blauwzwarte gedeelten, resten van bloeding. Gedeeltelijk zijn deze knobbels laagsgewijs gebouwd. De lever is op doorsnede bleekgeel zonder duidelijke teekening. Het galblaasslijmvlies is fraai. Op de doorsnee door de nier is de teekening matig duidelijk, de schors is geelwit, het merg grauw van kleur. Het pelvis, dat op een van de doorsneden getroffen is vertoont geen afwijkingen. Er is bijna geen subpelvair vet. De urinewegen vertoonen geen afwijkingen. Van de rechterbijnier wordt nergens een spoor gevonden.

De aorta verloopt achter langs den tumor, heeft een middellijn van 5 m.M. De vena cava is op het bovenste gedeelte platgedrukt tusschen tumor en lever. Op het volgend sneevlak' neemt zij denzelfden plaats in en is opgevuld met een necrotischen tumorthrombus, die ook nog op het derde sneevlak bestaat. Hier is de vena cava bijna rond, en midden in

Sluiten