Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een diepe stem. Deze laatst genoemde verschijnselen, die men met den naam virilisme aangeeft, schijnen uitsluitend bij 'bijnierschorsgezwellen voor te komen.Ook voor deze verschijnselet is de inwendige afscheiding van het schorsgezwel verantwoordelijk, want twee maal verdwenen zij na exstirpatie van het gezwel. Tenslotte moet als uitzondering het geval 'van M a t h i a s genoemd worden, waarin bij een man met een bijniertumor vrouwelijke secundaire geslachtskenmerken werden waargenomen. Het eenige verschijnsel, dat altijd voorkomt is een vroegtijdige of abnormale beharing en daarom noeme men het geheele syndroom met Apert hirsutisme.

Neuroblastomen van de bijnier zijn aangeboren kwaadaardige gezwellen van de embryonale sympathicuscellen, (die zich tot het bijniermerg behooren te ontwikkelen. Zij' komen uitsluitend bij kinderen voor, meestal bij jonge kinderen. Het zijn gezwellen van verschillende grootte, die nog al eens, althans in aanleg, dubbelzijdig voorkomen. Zij vertoonen in het algemeen weinig neiging tot infiltreerenden groei in de omgeving en bevatten aan hun rand vaak resten van bijnierschors. Uitgebreide bloedingen worden in neuroblastomen dikwijls aangetroffen. Microscopisch zijn zij gekenmerkt door de aanwezigheid van sympathogoniën, kleine, donkere, protoplasma-arme cellen, die vaak in typische rozetten zijn gerangschikt en waarvan de uitloopers, naakte zenuwvezels, zich met de methode van Bielschowsk^ kleuren.

De neuroblastomen worden onderscheiden in drie klinische typen: het type Pepper met levermetastasen; het type Hutchison met schedelmetastasen en een derde type,waarin, de primaire tumor het belangrijkste verschijnsel is. Dit laatste type is betrekkelijk zeldzaam. Het type Pepper wordt in het algemeen bij jongere kinderen gevonden dan het type Hutchison, en vertoont een onrijper cel-type. De levermetastasen in het type P e p p e r ontstaan haematogeen, de schedelmetastasen in het type Hutchison lymphogeen.

Neuroblastomen, type Pep per. Door uitgebreide diffuse metastaseering in de lever onstaat een enorme, gelijkmatige leververgrooting zonder icterus, die het klinisch beeld geheel beheerscht. Soms wordt de levertumor reeds bij de geboorte waargenomen, meestal in de eerste vier levensmaanden. Zelden

Sluiten