Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adison, die bij lijders aan de later naar hem genoemde ziekte de aanwezigheid van ontleedkundige afwijkingen in de bijnieren heeft vastgesteld. Meer dan dertig jaar later heeft Möbius de gedachte uitgesproken, dat de bekende ziekte van Basedow op verhoogde functie van de schildklier kon berusten. Nog drie jaar later is voor het eerst het verband tusschen de functie der bloedklieren en de algemeene gezondheid bewezen. Toen namelijk heeft Brown Séqixard aangetoond, dat door onderhuidsche inspuiting van het extract der mannelijke geslachtsklier niet alleen de geslachtsdrift wordt verhoogd, maar ook een aantal hersenfuncties tot verhoogde werking worden geprikkeld. Sedert is van allerlei organen, waarvan men het nut voorheen niet kende een invloed op het organisme ontdekt. Ook is gebleken, dat een aantal andere klieren, waarvan de werking volledig bekend en wel omschreven scheen te zijn, bovendien nog andere functies bezitten, die nog slechts ten deele zijn opgehelderd. In ieder geval staat vast, dat van de bloedklieren een hoogst belangrijke invloed uitgaat op de ontwikkeling, op de stofwisseling, op het weerstandsvermogen van het geheele individu. Deze invloed komt als ernstige storing der gezondheid voor den dag bij ziekelijke aandoeningen van deze klieren. Een aantal ziektebeelden, die geheel duister en onbegrijpelijk waren, zijn teruggebracht tot functiestoringen van bepaalde bloedklieren. Deze storing kan beteekenen een vermindering of wel een versterking van het proces der inwendige afscheiding. Het meest sprekende voorbeeld is de schildklier, wier functiestoringen van verschillenden aard aanleiding geven tot twee zóó uiteenloopende ziektebeelden als het myxoedum en de ziekte van Basedow. Of er ook pathologische beelden bestaan, berustend op in den aard veranderde inwendige afscheiding van bloedklieren is nog een punt van strijd. Daarentegen staat het vast en is het door proeven overvloedig bevestigd, dat tusschen de functie van verschillende bloedklieren wisselwerkingen bestaan, en dat storing in de functie der eene klier wijzigend inwerkt op die van andere; zoo van de schildklier op de alvleeschklier. Ook zijn er aandoeningen, die men verklaart door primair, gelijktijdig ziek zijn van verscheidene dezer organen.

Ik moet mij beperken; het was mijn doel Uw aandacht te

Sluiten