Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cinomen des Magens und anderen sparliche Magenhaemorrhagieen veranlassenden Krankheiten viel haufiger Blutungen aus der Mucosa des Magens stattfinden, als wir irgendwie vermuthen."

WlJNHAUSEN (3) zegt zelfs: „voor de diagnostiek van kanker en zweer van de maag, heeft dit (bloed) onderzoek soms bijna evengroote waarde als het urineonderzoek voor de herkenning van nephritis of diabetes.

Te Kiel, in een vergadering van het „Medizinische Gesellschaft" uitte SCHLECHT (4) zich aldus: „Der Nachweis dauernden, okkulten Blutungen im Magen und in den Fazes ist das sicherste und zuverlassigste aller nicht spezifischen Karzinom-Symptomen, Hinsichtlich der Frühdiagnose dürfte die allgemeine Anwendung der Methoden des okkulten Blutnachweises besonders in der allgemeinen Praxis fördernd wirken können."

Uit deze kleine bloemlezing blijkt duidelijk in welke steeds klimmende mate de aanwezigheid van bloed in de faeces de aandacht getrokken heeft, en welke belangstelling aan het onderzoek hiernaar gewijd is.

Behalve toch dat het chemisch onderzoek van den maaginhoud noodzakelijk is ter herkenning van de motiliteit van de maag en van de mogelijkheid tot afscheiden van de voor de spijsvertering noodzakelijke stoffen, is het onderzoek der faeces niet alleen van gewicht om dezelfde redenen, maar ook ter nadere diagnose van de, in meerdere of mindere mate vermoede aandoening. Dit laatste onderzoek is temeer noodig, daar toch andere methoden om maagkanker te herkennen, niet scherp genoeg zijn. Tegenwoordig is geen onderzoek van faeces compleet, zonder dit uit te breiden tot het voorkomen van occult bloed

Sluiten