Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veranderd, ook niet tot haemochromogeen wordt gereduceerd, maar als zoodanig wordt uitgescheiden.

Behalve haematine komt echter onder bepaalde omstandigheden, ook haemoglobine in de ontlasting voor, vooral wanneer het bloed komt uit lager gelegen gedeelten van den darm, of wanneer het zoo snel door het darmkanaal passeert, dat het door de verteringssappen niet wordt aangetast.

Schmidt en STRASSBURGER (6) deelen mede dat men, naar analogie van de urine, kan verwachten dat nog andere bloedkleurstoffen in de faeces aangetoond zouden kunnen worden, voornamelijk methaemoglobine enhaematoporphyrine, maar dat deze stoffen door de kleur der ontlasting zelf, moeilijk aantoonbaar zijn.

Voor bloedkleurstoffen die verder dan haematine door ontleding in het darmkanaal ontstaan, zijn de kleurmethoden dus niet geschikt, daar deze bloedkleurstoffen door de ontleding het ijzer verloren hebben. Zij zijn dan alleen aantoonbaar door een spectroscopische methode.

Hieruit blijkt afdoende de onvolmaaktheid der tot nu toe grootendeels gevolgde—en later verder te bespreken — peroxydase-reacties, daar deze toch alleen de ijzer bevattende bloedkleurstofderivaten aantoonen, echter de ijzervrije omzettingsproducten van de bloedkleurstof, die toch wel evenzeer als de ijzerhoudende verbindingen op bloeding wijzen, aan de aandacht onttrekken. Een sterk positieve uitslag der kleureacties — mits alle voorzorgen omtrent reinheid enz. worden in acht genomen — pleit dus voor de aanwezigheid van bloed, echter de negatieve uitslag van deze reacties alleen is niet voldoende om de aanwezigheid van een bloeding in het maag-darmkanaal

Sluiten