Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de reactie op haemochromogeen wordt dus ook een ijzerhoudend bloedkleurstofderivaat aangetoond.

Door SNAPPER nu was opgemerkt, dat in het ijsazijnaetherextract van de ontlasting soms een stof voorkwam, die een driebandig spectrum vertoonde, welk spectrum wel eenigszins geleek op dat van haematine. Het bestond nl. uit:

een dunnen band in het rood bij X 635; een breeden band in het geel van X 590—X 580; een breeden band in het groen van X 550—X 535. Dit spectrum kan men door de volgende eigenschappen onderscheiden van dat van het zuur-haematine: 1° Bij het spectrum van het zuur-haematine is de band in het rood breed en blijft ook bij verdunning het langst bestaan. Bij het andere spectrum is deze band in het rood zeer smal en verdwijnt bij verdunning het eerst, hoewel dan de beide andere banden in het geel en het groen nog duidelijk zichtbaar zijn. 2° Wanneer bij het spectrum van het zuur-haematine pyridine gevoegd wordt, dan verdwijnt de band in het rood direct; voegt men daarna zwavelammonium toe, dan ontstaat het reeds genoemde haemochromogeen-spectrum. Het hier besproken drie-bandig spectrum daarentegen, wordt noch door pyridine, noch door zwavelammonium veranderd.

3° Wordt aan het spectrum van het zuur-haematine zoutzuur van 10% toegevoegd, dan verdwijnt het spectrum niet, maar wordt integendeel nog duidelijker, speciaal wat aangaat den band in het rood. Bij het hier besproken spectrum ziet men daarentegen heel iets anders; een geheel nieuw spectrum ontstaat dan,

Sluiten