Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald door den aard van de ziekte, van den anderen kant door het verblijf van den patiënt op de afdeeling en door den duur van het gevolgde diëet.

Niet steeds waren de uitkomsten bij herhaald onder-

TABEL 3. ULCUS.

Aantal malen _ „ „ Aantal

„ , , +H + B +H—B — H + B —H —B Aantal

onderzoek | gevallen

IX 11

2—4 X 5 1 8 4 18

5—8 X 4 2 3 2 9 (+2)

9 + X 2 3 3 (+2)

Totaal . . 9 3 14 9 31 (+ 4)

TABEL 4. PYLORUS STENOSE.

Aantal malen I Q g _ Aantal

onderzoek gevallen

IX — — — — —

2-4 X 4 — - — 4

5-8 X — — — — —

9 + X - - - — -

Totaal . . 4 — — — 4

zoek van de ontlasting van eenzelfde patiënt oilderling gelijk, zooals aangegeven is in de verschillende tabellen, waarin het aantal malen, dat een ongelijk resultaat verkregen werd, tusschen haakjes is aangegeven. Zoo zien we in tabel 2, dat totaal van 37 patienten, lijdende aan carcinoom de faeces werden onderzocht, waarbij twee-

Sluiten