Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blikkelijke verdwijning kan brengen door een injectie van een kleine hoeveelheid chinine of chloralhydraat Zij verklaren dit verschijnsel door de sedatieve werking van deze stoffen op het hart.

Het komt mij evenwel voor, dat hun verklaring niet kan worden staande gehouden. Want het is bekend, dat zoowel chinine als hydras chlorali slechts in grootere doses op het hart zelf werken, terwijl de door hen geinjicieerde hoeveelheid hydrochloras chinini (30 mg) beslist klein moet worden genoemd De gebruikte dosis chloralhydraat wordt niet opgegeven.

Verder werken zoowel chinine als chloralhydraat reeds in kleine hoeveelheden bloedsdrukverlagend. Het schijnt mij dus wel waarschijnlijk toe, dat een bloedsdrukdaling ten gevolge van de injectie van één dezer stoffen, de oorzaak was van het verdwijnen van den pulsus alternans.

Zooals uit fig. 4, PI. II blijkt behoeven de variaties in den bloedsdruk niet groot te zijn, om onder bepaalde omstandigheden een pulsus alternans te doen komen of gaan.

Ik had mij voorgenomen, den invloed der arterieele bloedsdrukking op den pulsus alternans nader te onderzoeken, door met behulp van angioplegica als bijv. amylnitriet en angiotonica als bijv. adrenaline opzettelijke variaties in den bloedsdruk teweeg te brengen. Ik mocht verwachten dat bij de toediening der angioplegica de alternans zou verzwakken of verdwijnen, en dat hij bij de toediening van angiotonica weer meer geaccentueerd te voorschijn zou komen.

Maar de pulsus alternans, die met aconitine verkregen kan worden, is voor dergelijke proeven te onbestendig.

Sluiten