Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

subhyoidea of de galvanokaustiek.«« Ook kan hier nog herinnerd worden aan de methode van ehrmann, aan mijn voorslag om met behulp van den keelspiegel van boven af of door de opening der wond na laryngotomie te opereren en ten slotte geheel in het algemeen aan de voordeelen der galvanokaustiek die middeldorpf voor het eerst met zoo uitstekend gevolg tot dit doel heeft aangewend (zie het geval: De geestelijke Möse p. 212)."

Door von Bruns, Lewin, Lindwurm en mij (zie verder) zijn met behulp van den spiegel larynxpolypen van boven (door den mond) op verschillende wijze geopereerd. Bruns heeft het eerst een polyp uit de holte van het strottenhoofd verwijderd door dien af te snijden en dit in zijne boven reeds aangehaalde brochure uitvoerig beschreven. Lewin heeft zulke nieuwe voortbrengselen door uittrekken en cauteriseren verwijderd.

De zaak is natuurlijk nog geheel ik hare kindschheid, maar zij bestaat toch reeds in der daad en behoort reeds lang niet meer tot de »al te sanguinische verwachtingen.« Aan de toekomst is hieromtrent nog menige stap verder voorbehouden, vooral met betrekking tot de uitvinding van nieuwe doeltreffende instrumenten, die een zeker inbrengen en hanteren in die diep gelegen streken veroorloven Dat de patiënt door volharding'en wilskracht, daar waar het fijnere manipulatie's geldt, den operateur wezenlijk moet ondersteunen, spreekt wel van zelf. Ik kan aan geschikte patienten voortgezette autolaryngoskopische oefeningen met des te meer klem aanbevelen, omdat men dan, zoo als ik deed, het inbrengen van den spiegel aan hen kan overlaten en zelf beide handen tot zijn dienst houdt. Eene geschikte menschenhand is altijd beter dan een mechanische keelspieger-houder of fixateur.

Aan den anderen kant zal het naar mijne ondervinding van belang zijn algemeene narkose of plaatselijke anaesthetica*) ter hulp te

1) Zoo zoude bijv. 11. Bromur: potass dr. j Aqu. dest. unc. j S. s. ad gargarism. of 4 grmm = 1 drachm. op 100 grmm = 3 unc. i dr. Aq: dest: reeds zeer werkzaam zijn. Deze formules ben ik verschuldigd aan de welwillende mededeeling van Dr. BOMMEiaBK uit Gent.

Sluiten