Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanwending van den keelspiegel kon in dit geval bijzonder gemakkelijk geschieden, omdat het zachte gehemelte tengevolge van een aangeboren gebrek geheel gespleten was.

JJ^eflt eene schets der deelen bij halfgeopende stemspleet, naar het laryngoskopiseh beeld ontworpen.

Fig^22. De epiglottis is ter regterzijde zeer

stembanden zijn zeer verslapt en vergroot, zoodat zij elkander met hun voorste gedeelte nog bij half geopende stemspleet in het midden aanraken en de ware stembanden bijna geheel bedekken.

In de afbeelding ziet men een stuk van den binnenrand der ware stembanden slechts voor een klein gedeelte aan de achterzijde te voorschijn komen.

Bij de poging om een toon voort te brengen, leggen zich ook de valsche stembanden in het midden geheel tegen elkander aan (terwijl zij in gewone omstandigheden bij de stemvorming altijd verscheidene strepen van elkander blijven) en maken het op deze wijze onmogelijk, dat er geluid gevende regelmatige trillingen ontstaan. De lucht dringt slechts met een sissend wrijvingsgeluid tusschen de randen der verslapte valsche stembanden door. Deze afwijking is in dit geval blijkbaar de naaste oorzaak der aphonie.

Bij diepe inademing opent zich de stemspleet op de gewone wijze en ter gewone wijdte, en het gelukte mij onder de gunstige conditie in dit geval (gespleten gehemelte en ongevoeligheid) door de gansche luchtpijp heen tot op het einde daarvan (de biiurcatie) te zien. (Zie omtrent de plaatselijke behandeling van den lijder, pag. 117.

Den 2(iat,n Januarij 1859 onderzocht ik op verzoek van Prol. v. balassa den Heer J. R. koopman van 32 jaren, die voor 18 maanden op een warmen zomerdag, oogenschijnlijk na eene hevige gemoedsaandoening en het rijkelijk drinken van koud water piot-

verdikt, in het midden diep gegroefd, links vertoont zij zoowel aan den rand als aan hare achtervlakte duidelijke sporen van verlies van zelfstandigheid. De valsche

zevende geval.

Sluiten