Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstekingachtige roodheid van de slijmvliesplooi die de bekervormige kraakbeenderen bekleedt geheel verdwenen, en had zij voor eene bleeke kleur plaats gemaakt. Tegelijk was de stijve spanning verdwenen en had die plooi het aanzien als of zij oedemateus was geïnfiltreerd. De valsche stembanden schenen vergroot en raakten elkander met hunne voorste helft in het midden aan. Bij een zoodanigen toestand was eene cauterisatie der deelen met lapis infernalis aangewezen, en ik verrigtte die den volgenden dag in tegenwoordigheid van Prof. v. b^lassa met een langen doeltreffend gebogen porte-caustique met behulp van den spiegel. Bij de rustige geschikte houding van den patiënt was het mij mogelijk de aanzwelling boven de bekervormige kraakbeenderen met het causticuni naauwkeurig te raken, terwijl ik eerst den keelspiegel met de linker hand inbragt en zóó rigtte, dat ik niet slechts de deelen van het strottenhoofd maar ook den porte-caustique die met de regter hand was ingebragt zien en op de genoemde plaatsen aanwenden kon.

Nadat patiënt den betrekkelijk geringen hoestaanval ten gevolge van den prikkel was te boven gekomen, overtuigde ik mij door een herhaald onderzoek met den keelspiegel, dat er zich op de bewuste plaatsen twee uitgebreide scherp omschreven krijtwitte plekken hadden gevormd.

De beoogde cauterisatie was daarmede als volkomen gelukt te beschouwen. Het lijdt wel geen twijfel, dat de zekerheid waarmede zij kan worden uitgevoerd alleen aan den keelspiegel toe te schrijven is, terwijl slechts door dusdanige operatie die zekerheid in de behandeling mogelijk wordt, welke tot nu toe enkel op goed geluk af geschiedde.

Ook bij den lijder, wiens strottenhoofd ik in fig. 22 (geval 6) heb afgebeeld, en wiens jaren lange aphonie wezenlijk op eene chronische zwelling der valsche stembanden berust, heb ik, gedeeltelijk met een sponsje in opgeloste lapis gedoopt gedeeltelijk met lapis in substantie, herhaaldelijk en meestal in tegenwoordigheid van een oi andere collega met behulp van den keelspiegel de valsche stembanden zeil getoucheerd; zoo blijft er dus aangaande de uitvoerbaarheid van deze manipulatie niet slechts geen twijfel meer over, maar men zal ook in het vervolg de cauterisatie van het

Sluiten