Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaat II.

Bevat afbeeldingen van de ligging en den vorm dei' deelen in mijn eigen strottenhoofd, terwijl mijn stemorgaan in verschillende physiologische toestanden verkeert, die ik aan Dr. elfinger te Weenen in Maart en April 1858 bij de aanwending van mijne methode welke op plaat I is afgebeeld demonstreerde, en die hij naar de natuur geteekend heeft.

Daar de teekeningen naar enkele spiegelbeelden zijn vervaardigd, zoo beantwoorden de deelen regts van de middellijn aan de linkerzijde van het strottenhoofd in de natuur en omgekeerd.

Wat in het beeld boven is ligt in de natuur naar voren, wat onder is, naar achteren.

Met de volgende letters zijn zoowel in deze als in de volgende plaat dezelfde deelen aangeduid. t. = basis der tong.

a. pli. — achterste pharynxwand.

oe. = ingang van den oesophagus, als grenslijn tusschen den pharynxwand en het buitenste slijmvliesbekleedsel van de achtervlakte des strottenhoofds. e. = epiglottis. a. = arytenoïd-kraakbeen. ez. = epiglottiszwelling.

lig. ae. = ligam. ary-epiglottica.

w. = de aan het kraakbeen van wrisberg beantwoordende aanzwelling.

z. w. s. = aanzwelling tusschen den knobbel van wrisberg en het capitulum santorini.

s. — capitulum santorini.

p. v. = processus vocales.

b. st. — bovenste stemband (valsche.)

0. st. = onderste stemband (ware.)

v. m. = ventriculus morgagni.

v. I. = voorste luchtpijpswand.

a. I. — achterste luchtpijpswand.

r. b. = regter bronchus.

1. b. — linker bronchus.

Sluiten