Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Meppel uitgegeven Ten Brink 's Nieuwe Prenten — tevergeefs heb gezocht.

Omtrent de wjjze van ondervraging bij deze serie het volgende: Nadat ik eerst den p.p. ook zelf nog eens op het hart had gedrukt niet verlegen of bang te zijn en, met het oog op de hem in uitzicht gestelde belooning, vooral goed zijn best te doen, kreeg deze vervolgens de uitgeknipte prentjes — ieder afzonderlijk geplakt op een passend stuk wit karton één voor één in de hand, met het verzoek te zeggen wat het voorstelde.

Kwam er geen reactie, dan vroeg ik vervolgens waar het op leek, waardoor niet zelden een laatste aarzeling werd overwonnen en het juiste antwoord alsnog voor den dag kwam. Soms gaf deze aansporing echter ook aanleiding tot typische vergissingen, van welke dan natuurlijk telkens getracht werd na te gaan, hoe zy waren ontstaan.

Volgde er echter ook dan nog geen antwoord, of was dit

verkeerd geweest, dan haalde ik het —dier-~ voorschijn in natura, en werd dit dan wèl goed genoemd, dan vroeg ik verder of er tusschen dit en het prentje ook gelijkenis bestond. Dat in deze laatste vraag een zekere suggestie ligt opgesloten, laat zich niet ontkennen. Hieraan werd tegemoet gekomen door er uitdrukkelijk op te wijzen dat zij, als zij geen gelijkenis zagen, gerust „neen" konden zeggen. Bovendien werd met een eenvoudig „ja" geen genoegen genomen. Ik liet in zoo 'n geval altijd zooveel mogelijk de onderdeelen op de plaat aanwijzen, en leende deze zich daarvoor niet, dan werd — als men zich eerst had vergist — daar nog eens in het bijzonder aldus de aandacht op gevestigd: „straks zei je het toch anders; hoe is het nu, wat stelt de plaat voor? Is het

een of een V' Brachten zij van dat aanwijzen van

onderdeelen niets terecht, of kwamen zjj — wat zich ook voordeed — bij dat verder doorvragen weer op hun eerste verklaring terug, dan was daarmee bewezen dat de identificatie toch niet erg van harte was gegaan. Herhaaldelijk kwam het trouwens ook voor, dat men van meet af aan de gelijkenis verwierp, hetgeen dan natuurlijk aanleiding gaf te vragen waarin het verschil dan wel bestond.

Sluiten