Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De teekening ! j

van- werd aangezien voor: door- „

ë 0001 • VERMOEDELIJKE OORZAAK: _J I !__ |

Per transport . . 45 (37)

a. een schaar 1 vr ^

b. een mier 1 vr.' | °PPervlakklge uiterlijke gelijkenis.

I e. een horloge ... lm1) Idem.

| , , ' J Ween op het touw; dat was de ketting.

I d. een bank... lm.1)

7. het juk ... i < 1 vr. 1) Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

) e. een pennenstandaard lm1)

I 1 een rek voor de batikkery (gawangan '*)). i 1 vr U £1

g. een kapstok , m.1 5'

j h. een desapoort (kroen 2)) ] ni. 1j

l ï. rails van een trein .... , i Vr M iueui.

' ' ' V1- / Idem.

a. een rek om borden en kopjes op te zetten lm M , .,. , , , , , .

I b. een stookplaats (pawon2)) | Vr' De scheidingswanden tusschen de hokjes herinnerden aan planken.

} HieW de teekening 90° gedraaid; zag de hokjes aan voor de openingen

8. de sirihdoos . , een steenen huis lm. ' °P^o Pkf^

J Jlield de teekening 4.) gedraaid; de hokjes herinnerden aan kamers;

f d een iïIopo- i wees den langen bak aan als het dak.

O l E'w' ' i' i 'i 1 De schaduw was het ploegijzer.

I e. een platte houten scheplepel 1 vr. Wees op de schaduw

. . houten hamei j 4 vr. Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

9. het rijstblok . b. een paal * op st,n^t ] m- > Wees op den stamper.

) , 1 op een dak 1 vr. jdem

r c. de schoorsteen van een suikerfabriek . . lm. j Idem

\ d. een kalkpotje van een sirihstel . . 1 m. i j nnnowioi ï •+ n ,

, (Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis; perseveratie van pl. 8.

/ a. een vlinder 1 Vr n in-

I * Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis, waarbij men de schaduw voor een der

10. den wrijfsteen )), een rijstblok. ... ]vr n vl™gels aanzag

(pipisan). , , 1 Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis; perseveratie van pl. 9.

/ c- een mes ■ De schaduw was: het lemmet; het onderstuk: de greep, en daar boven-

' d. een mes l Vr ! n ^ v ,

• • • • • • l)e schaduw was: het lemmet; het platte bovenstuk: de kerfplank; de

— | roller: een rasp.

Totaal. . .76(60)

4

) Uit hetzelfde milieu, doch niet van deze serie.

) Zie de platen 1 t/m. 6 behoorende bij dezen staat.

Sluiten