is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hereditairen nystagmus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werp op 1 Meter afstand, geassocieerde horizontaal-rotatorische nystagmus, slingerend, de uitslagen ongeveer even ver rechts als links van de mediaanlijn, de amplitudo is afwisselend klein en zeer klein, tempo inconstant, (i 180 per minuut). Bij langzame blikrichtingsverandering naar links, treedt dadelijk een ruknystagmus op, met den ruk naar links. Hoe verder de blik naar links gaat, des te grooter wordt de amplitudo. Bij langzame verandering der blikrichting van uiterst links naar uiterst rechts, blijft de ruk naar links nog bestaan, tot even rechts van de mediaanlijn, dan volgt een punt waar de uitslagen uiterst gering zijn, kijkt hij nog verder naar rechts, dan vertoont zicht een ruknystagmus met den ruk naar rechts, die dan bij zien tot uiterst rechts steeds grooter uitslagen heeft. Wendt de blik zich langzaam terug naar links, dan ligt het even waargenomen rustige punt ietwat links van de mediaanlijn. Bij zien omhoog en omlaag, heeft de nystagmus hetzelfde type als bij zien vooruit. Staat het hoofd voorover, achterover, op den linker of rechter schouder, dan verandert de nystagmus daardoor niet.

Visus O. D. 4/12 foutief, O. S. 4/12 foutief. Remmen van het beschouwende oog met mijn vinger mislukt door onrust van den proefpersoon. Kleurenzin ongestoord. Er bestaat strabismus divergens alternans.

Met het hoofd rechtop, geen voorbij wijzen in het horizontale of sagittale vlak. noch met den rechter, noch met den linker arm.

Prikkeling van de linker horizontale booggang, door ooruitspuiten met water van 15° (gehoorgang cerumenvrij, trommelvlies gaaf): na 60 seconden wijziging van den nystagmus, bij zien naar links is de amplitudo veel kleiner, bij zien naar rechts veel grooter, dan voor het uitspuiten, bij staan met gesloten oogen en aaneengesloten voeten, omvallen naar links en optreden van duizeligheid.

Proefpersoon weigert verder onderzoek.

No. 20, geen nystagmus.

No. 21, overleden, geen nystagmus.

Nos. 22 tot en met 29, geen nystagmus.