is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de werking van alkaloïden op het oog, in verband met eenige eigenschappen van het kamervocht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alkaloïd. O T'(i ns. Ver¬

dunning.

water, i. 5000

Salicylas Eserini, kw. rund, oud, 1:2400

kw. rund, versch, 1: 4000

kw. konijn. 1:4000

water, 1.6000

Dionine, kw. rund, l: 3000

kw. kongn. 1:3000

water, 1:150 000

Butyne, kw. rund, 1:100 000

kw. konjjn. 1; 100 000

water, l: 900

Hydrochl. Morphini, kw. rund, 1; 600

kw. konijn. 1:800

Het lag nu voor de hand naar de oorzaak van dit opvallende verschijnsel te zoeken.

In de eerste plaats leek het ons noodig te onderzoeken, of misschien het eiwit, dat wel is waar slechts in zoo geringe hoeveelheid in het kamerwater voorkomt, misschien het alkaloïd adsorbeert, waardoor dit niet meer aantoonbaar zou worden. Dat dit niet het geval was, blijkt uit de proef, beschreven op blz. 18—19.

Vervolgens was het noodzakelijk, om zooveel mogelijk van elk der bestanddeelen van het kamer-