is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de werking van alkaloïden op het oog, in verband met eenige eigenschappen van het kamervocht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatbaarheid van een kollodium-membraan bestaat.

Dit leidt er toe, om aan te nemen, dat zekere membranen als zeef ten opzichte van de moleculen werken, en dat de openingen daarin, al naar hun grootte, de moleculen doorlaten of tegenhouden.

Een tweede belangrijk punt betreft de lading van het vlies, dat de ionen doorlaat.

Door verschillende onderzoekers1) is vastgesteld, dat een negatieve lading de relatieve bewegelijkheid van negatieve ionen tegenhoudt, en dat het positief geladen vlies een dergelijke werking op positieve ionen uitoefent.

Dat overigens nog andere invloeden dan de beide genoemde, van beteekenis zijn voor de doorlaatbaarheid, wordt bewezen door de reeds vroeger (pag. 37) aangehaalde proeven van Thieulin 2). Deze onderzoeker zag nl., dat de kollodiumzakjes, die geen keukenzoutoplossing doorlaten, wel verschillende alkaloïden, wier moleculen een veel grootere volume hebben, lieten passeeren.

Dit verschijnsel moet men wel toeschrijven aan zekere werkingen, adsorptieve en andere, die deze stoffen op de oppervlakte van een vlies uitoefenen.

Dit is belangrijk, omdat men vooral voor de verklaring der werking van bedwelmende stoffen volgens de bekende voorstellingen van O verton, een

') Gellhorn, t. a. p. pag. 30 en volg. 2) Tiiieulen, t. a. p.