is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de werking van alkaloïden op het oog, in verband met eenige eigenschappen van het kamervocht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTCONCLUSIES.

1. Vooralsnog bestaat er geen methode, fijn genoeg, om het gehalte aan alkaloïd, dat bij de gewone toepassing in het kamervocht komt, kwantitatief te bepalen.

2. Door vergelijking met standaardoplossingen kan men zich langs omwegen een voorstelling vormen van de hoeveelheden alkaloïd, welke door het hoornvlies heendringen.

3. De aantoonbaarheid van alkaloïden in het kamerwater neemt af ten gevolge van een remming, waarschijnlijk veroorzaakt door de alkalische reactie van het kamerwater.

4. Met de methode, in Hoofdstuk III beschreven, kan men zonder groote fouten de concentratie der waterstofionen langs colorimetrischen weg in het „levende" kamerwater bepalen.

5. Men kan volgens drie methoden de hoeveelheden van een alkaloïd, in het bijzonder cocaine, in de voorste oogkamer doen toe-