is toegevoegd aan uw favorieten.

Over actiestroomen der retina bij bestraling met radium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den hoofdketen waarin een contact D is aangebracht. Van dezen hoofdstroom wordt een gedeelte afgetakt, waarin zich een electromagnetisch signaal B bevindt. In den afgetakten stroomketen is echter ook een shunt geplaatst, waarin een contact C is aangebracht. Zijn beide contacten gesloten, dan gaat de afgetakte stroom niet door het signaal B, maar door de shunt. Door het staafje op de schijf wordt nu het eerst het contact C verbroken, waardoor de afgetakte stroom door het signaal B gaat, en dit een uitslag geeft. Dit gebeurt op het moment, waarop het radium of het licht gekomen is aan den rand van de bestralingsopening. Is de periphere rand van de schijf 7 mm verder gedraaid, dan staat het radium of licht volledig boven het oog en op dat moment wordt met het contact D de hoofdstroom verbroken. Het signaal B keert tot zijn ruststand terug. Gedurende den tijd, die verloopt tusschen het verbreken van het contact C en het contact D vertoont het signaal dus een uitslag. Deze werd geregistreerd op een beroeten trommel, die met een snelheid van 10 cm per 0.1 sec. ronddraaide. Bij 86 opnamen werd de duur van dezen uitslag geregistreerd. Gemiddeld bedroeg deze !/25 sec- Bij veruit de meeste opnamen waren de verschillen niet grooter dan 3 a 4 sigma, terwijl het maximale verschil van den grootsten en den kleinsten tijdsduur, welke in de geheele reeks geregistreerd werden, minder dan 10 sigma bedroeg. Bovendien zij er hier nogmaals met nadruk op gewezen, dat ook in die gevallen, waarbij afwisselend een van beide prikkels met opzet sneller werd gegeven dan de andere, de verschillen in de actiestroomen, verkregen door radium- en lichtbestraling, constant bleven.

De beide beschreven verschillen tusschen het photo-electrisch effect bij radium- en lichtbestraling, moeten, daar alle