is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de beteekenis van de accomodatie voor het monoculair dieptezien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Proefreeksen over binoculair- en monoculair dieptezien.

Daar het mijn voornemen was meer in het bijzonder na te gaan, welke waarde de accommodatie voor het dieptezien heeft, moesten de draden, die ik voor mijne proaven gebruikte, zóó opgesteld worden, dat alle andere hulpmiddelen, die gebruikt zouden kunnen worden om te bepalen op welke afstanden deze draden zich bevonden, zooveel mogelijk uitgesloten worden.

Ter verduidelijking van de wijze, waarop ik getracht heb aan dezen eisch te voldoen, laat ik hier de beschrijving van de opstelling mijner proeven volgen.

A. BESCHRIJVING VAN HET GEBRUIKTE TOESTEL.

Het toestel i) bestaat uit een scherm (S), in het midden waarvan eene ovale opening is aangebracht. In deze opening past aan de voorzijde een dubbel oculair (O), waarvan de grootte door middel van een beweegbaar diaphragma van 0 tot 25 mM. middellijn veranderd kan worden en waarvan

1) Zie figuren VI en VII.