is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de beteekenis van de accomodatie voor het monoculair dieptezien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarnemer 1.

BINOCULAIR met benoua

Tabel I. — Twee gelijk dikke witte draden (dikte No. 40).

- — '

Afstanden:

25 c.M. 50 cM. 75 c.M 100 c.M.

c.M. c.M. c.M. c.M.

Van achteren begonnen .... — 0.25 — 0.50 — 0.25 -f~ 0*50

,, achteren ,, .... 0 — 0.25 — 0.25 -|" 0-^0

,, voren „ .... -f- 0.25 0 -f- 0.25 -f- 0.25

,, voren „ .... -j- 0.25 -f- 0.25 0 0

,, voren „ . . . . 0 0 -f- 0.25 0

„ achteren ,, .... -|- 0.25 -}- 0.25 0 — 0.25

„ achteren ,,.... 0 — 0.25 — 0.25 — 0.50

„ voren v .... -f- 0.25 0 — 0.50 0

„ voren 0 0 + 0.25 0

„ achteren „ .... — 0.25 — 0.25 0 0.25

Gemiddelde fout . . 0.150 0.175 0.200 0.225

Verschil in uitersten . . 0.500 0 750 0.750 1.000

Tabel II. — Twee gelijk dikke draden (dikte No. 40), doch groen en rood van kleur (de roode is de mobiele).

Afstan den:

25 cM. 50 c.M. 75 c.M. 100 c.M.

c.M. c.M. c.M. c.M.

Van achteren begonnen .... — 0.25 — 0.25 — 0.25 — 0.50

„ achteren „ .... + 0.25 -f" 0.50 0 — 0.25

^ voren .... -j- 0.25 -|~ 0.25 0 -f- 0.50

„ voren ,,.•••• 0 0 -f~ 0.25 -f- 0.50

„ voren ,, .... — 0.25 0 — 0.25 0

„ achteren „ . . » . 0 -\- 0.25 0 0

„ achteren „ . . . . 0 — 0.25 -f- 0.50 — 0.25

„ voren „ .... -f- 0.25 0 -f- 0.25 -j- 0.25

,, voren „ . . . . 0 -f- 0.25 0.50 0

„ achteren .... — 0.25 0 — 0.25 — 0.25

Gemiddelde fout . . 0.150 0.175 0.225 0.250

Verschil in uitersten . . 0.500 0.750 0.750 1.000

Zie resumé-tabel I.

van de accommodatie.

Tabel III. — De linker draad is wit van kleur en dik No. 40, de rechter mobiele is eveneens wit, doch in elke serie van 10, achtereenvolgens van de volgende dikte: No. 20,150, 40, 150, 20, 20, 150, 40, 150, 20.

Afstanden:

25 c.M. 50 c.M. 75 c.M. 100 c.M.

c.M. c.M, c.M. c.M.

Van achteren begonnen ... o — 0.25 + 0.50 + 0.25

„ achteren „ ... _|_ o.25 — 0.25 — 0.25 0

" TOren „ . . . 0 -f 0.25 0.25 -f- 0.25

" voren '• + 0.25 -f 0.25 0 + 0 50

„ voren „ ... 0.25 0 — 0.25 0

„ achteren „ ... _|_ 0.25 + 0.25 -(- 0.25 — 0.50

„ achteren „ . . . o 0 _ 0.50 + 0.50

" voren « ■ • ■ + 0.25 _ 0.25 0 0

» voren • ■ • 0 0 0 - 0.25

" aehteren „ ... 0.25 0 - 0.25 - 0.50

(bemiddelde fout . . O.150 0.150 0.225 0.275 Verschil in uitersten . . 0.500 | 0.500 1.000 | 1.000

Tabel 17. — De linker draad is groen van kleur en dik No. 40, de rechter mobiele is rood en in elke serie van 10, achtereenvolgens van de volgende dikte: No. 20, 150, 40, 150. 20, 20, 150, 40, 150, 20.

| Afstanden:

25 cM. 50 c.M. 75 c.M. 100 c M.

— __J

c.M. c.M. c.M. c.M.

Van achteren begonnen ... _ o.25 — 0.25 o — 0 25

„ achteren „ . . . o — 0.25 o + 0.25

" VOreU 0 0 + 0.25 0

" VOren " " ' ' 0 — 0 25 — 0.25 — 0.25

" voren ' • • 0 + 0 25 — 0.50 0

„ achteren „ ... + 0.36 0 o _ 0.50

„ achteren — 0 25 0 — 0.25 o

" V°ren 0 0 - 0.50 + 0.50

" voren + 0.25 + 0.25 0 _ 0.50

„ achteren „ ... _ 0.25 — 0 25 — 0.25 + 0.50

Gemiddelde fout . . 0.125 0 150 0.200 0.275

;Verschil in uitersten . . 0.500 0.500 0.750 1.000

I