is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der serumbehandeling van diphtherie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook het antitoxine, zou dus gewoonlijk 4—6 dagen in dezelfde hoeveelheid in het bloed aanwezig zijn, om dan op den vijfden tot zevenden dag plotseling belangrijk te verminderen, hetgeen dus de acute verergering van den toestand op deze tijdstippen zou kunnen verklaren. Hamburger raadde dan ook aan, om op den 5den, 6den en 7den dag na de eerste injectie wederom serum in te spuiten, in het geheel dus nog drie injecties, om op deze wijze de geregeld op den 5den tot 7den dag optredende vermindering van het antitoxine te verhinderen, en aldus een exacerbatie der klinische verschijnselen te voorkomen. Hij stelde voor, om den patiënt de eerste antitoxinehoeveelheid te geven tegelijk met een groote hoeveelheid normaal paardeserum, opdat de afweerkrachten van het organisme niet toereikend zouden zijn een groot gedeelte ervan te vernietigen, zoodat dan ook meer antitoxine in het lichaam achterblijft. Hamburger heeft ook experimenteel aangetoond, dat groote serumdoses gewoonlijk langer en in grootere hoeveelheden in het bloed blijven, dan dat bij kleinere doses het geval is, en hij zegt:

„Sollten sie sich als richtig erweisen, dann würde sich als eine andere praktische Folge ergeben, dasz man gerade Antitoxin mit niedrigem Titer zu dieser Behandlungs-Methode verwerten kann, ja soll".

Spronck heeft eenige experimenten genomen, waaruit bleek, dat de opvatting van Hamburger de juiste zou zijn. Het langer in het bloed blijven circuleeren van paarde-eiwit bij het eene dan bij het andere individu, zou dus afhangen van de productie van antistoffen, die natuurlijk individueel verschillend is, en vervolgens van de hoeveelheid ingespoten paardeserum.

Om dit aan te toonen, deed Spronck nu het volgende experiment (4): Hij spoot twee nagenoeg even groote geiten m met 80 eenheden tetanusantitoxine, en wel zoodanig, dat de eene geit de 80 A.E. in 20 c.c, serum kreeg, de andere evenwel in 40 c.c. serum. Na 10 dagen vond Spronck