is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieren en vaten is zoo innig, dat het vaak tijdens het leven niet mogelijk is uit te maken, welk orgaan het eerst ziek is geworden en door zijn functioneele minderwaardigheid de andere organen beschadigd heeft.

Wat nu betreft de ongecompliceerde stuwingsnier, deze wordt tijdens het leven het meest gekarakteriseerd door de oligurie met hoog soortelijk gewicht, donker gekleurde urine, matige hoeveelheden eiwit en weinig sediment. Vindt men omgekeerd bij een algemeene stuwing, zonder dat medicamenten toegediend zijn, ruime diurese of, wat veel vaker wordt waargenomen, oligurie met laag soortelijk gewicht, dan kan men er zeker van zijn, dat men niet uitsluitend met stuwingsnieren te maken heeft, doch dat diepgrijpende veranderingen in de nieren aanwezig zijn,-bijna steeds schrompelingsprocessen. Intusschen heeft men onder deze omstandigheden dadelijk te maken met een nieuw probleem. Kan op den duur bij een langdurige stuwing een woekering van bindweefsel in de nier met secundaire schrompeling optieden, kan das een schrompehiier door een langdurige stuwing in de nieren ontstaan? Even algemeen als men vroeger op het voetspoor van Senator deze pathogenese van de schrompelniei aannam, even algemeen wordt dit verband door de moderne klinici ontkend, naar het schijnt op goede gronden. Immers de schrompelnier is toch anatomisch veelal een ziekte van de kleinste arterievertakkingen van de nier, die primair eigenlijk met bindweefsel woekering niets te maken heeft. Dat dus een cirrhosis renum bij de langdurige stuwing op dezelfde wijze als de cardiale cirrhosis hepatis zou ontstaan is een analogie, die bij oppervlakkige beschouwing waarschijnlijk lijkt, bij dieper doordenken onwaarschijnlijk is. Wèl wordt natuurlijk dikwijls waargenomen, dat dezelfde ziekte van de kleinste slagadeivertakkingen, die de nieren doet schrompelen, ook in de hartspier haar noodlottigen invloed doet gelden, dat dus nieren en hart door een 'zelfde vaatziekte worden beschadigd, ja het is zelfs de vraag of h'et ontstaan van de secundaire hartinsufficiëntie, die zoo vaak bij primair nierlijden wordt aangetroffen, niet steeds op deze wijze moet verklaard worden. Deze opmerkingen zullen voldoende zijn om het ingewikkelde verband, dat