is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inmondingsplaats der vena cava superior — ligt de sinusknoop van Keith en Plack, de „pacemaker". Daarvandaan gaan alle ' normale prikkels voor de hartswerking uit. Deze prikkels kunnen — niettegenstaande zij beheerscht worden door de cardiomotorische zenuwen, den N. vagus en N. sympathicus — regelmatig of onregelmatig ontstaan. Wij weten immers, dat ook bij gezonde menschen de polsfrequentie wisselend is, afhankelijk van rust, beweging, liggende of staande houding, maagvulling, psychische emoties, etc., om niet te spreken van vergiften als alcohol, nicotine, e. d.

Reeds bij de ademhaling zien wij gedurende de inspiratie een lichte polsversnelling, bij de exspiratie daarentegen een polsvertraging. Gemeenlijk heeft men ter herkenning hiervan aan het enkele E.C.G. genoeg; een enkele keer zou het misschien

noodzakelijk kunnen zijn, daarbij ook de ademhaling aan te teekenen. Deze respiratoire arhvthmie, de

Fis. 27. Schema van de respiratoire , i n

arhvthmie. meest voorkomende vorm van

Prikkelverloop geheel normaal. Alleen sinusarhythmie, is VOOral bij kinde pauzen tussclien de normale con- J '

tracties worden bij de inademing deren duidelijk; Mackentfie vindt kleiner, bij de uitademing grooter. . ..

haar zoo typisch, dat hij haar met een afzonderlijken naam „juveniele arhvthmie" bestempelt. Grafisch is zij gemakkelijk te herkennen: de irregulariteit bestaat slechts in onregelmatige prikkeling vanuit den pacemaker, terwijl verder prikkelverloop en hartswerking geen afwijkingen vertoonen. Hierdoor zal dus ook het geheele systolische deel van het E. C. G. volmaakt normaal zijn (fig. 27). Overwegend in de pauze (dus direct na afloop van de systole) komt de arhythmie tot uiting; deze pauze is nu eens lang, dan weer kort. Onze curve is afkomstig van een volmaakt gezond meisje N. M. van 9 j.; alle kamercomplexen zijn normaal (fig. 28), alleen de pauze varieert tusschen en seconde, hetgeen zeker wel een groot verschil is, daar de pauze op j van haar duur wordt bekort. Deze sinusarhythmie berust op wijziging van den vagotonus; gedurende de inspiratie b.v. wordt de vaguswerking tegenover den sympathicus-invloed verzwakt. Volgens Einthoven is de prikkeling van het ademhalingscentrum door het koolzuurgehalte van het bloed in dit opzicht van groot