is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een verhoogde verschuifbaarheid van het hart kan verschillende oorzaken hebben; zij bedraagt in zeer sprekende gevallen tot 3Vï c.M. naar rechts en zelfs tot 8 c.M. naar links !). Wij zien dit bij zware chlorose, anaemie, cachexie, langdurige bedrust, na sterke vermagering, onmiddelijk na een partus, na het verwijderen van groote buiktumoren of na een punctie van uitgebreide exsudaten in het peritoneum en in de pleura: de turgor der steunende weefsels is dan gedaald, de vetlaag, die als het ware de bedding voor tal van organen (nieren, hart, lever, enz.) vormt, is geslonken, de hinderlijke pressie der omgeving is opgeheven. Ook bij aorta-sclerose zou deze vermeerderde bewegelijkheid van het hart voorkomen; wij hebben ons hiervan echter nooit kunnen overtuigen.

Bezwaren maakt het cor mobile misschien bij neurasthenici. Deze patiënten klagen dikwijls over een zwaar en drukkend gevoel in de borstholte bij veranderingen der lichaamshouding. Wellicht kunnen deze verontrustende sensaties bij nerveuze naturen inderdaad door de passieve bewegingen van het hart veroorzaakt worden, doch de persoonlijke gevoeligheid speelt hier zeker een groote rol: er bestaat volstrekt geen overeenkomst tusschen den graad der verschuifbaarheid en de intensiteit der klachten.

In het hoofdstuk der liggingsveranderingen van het hart moet ook even het cor pendulum (Tropfenherz) genoemd worden; wij hebben hierover reeds bij de debilitas cordis uitvoerig gesproken, terwijl wij den situs inversus bij de aangeboren hartgebreken zullen behandelen.

Als verdere aangeboren liggingsafwijkingen van het hart noemen wij de ectopia cordis, waarbij het hart volkomen bloot ligt. De aldus geboren kinderen. zijn niet levensvatbaar; zij sterven spoedig of worden reeds dood ter wereld gebracht. Bij de fissura sterni congenita liggen de verhoudingen eenigszins

1) Mozer. Diss. Marburg '1904.

Bamberger.^Lehrbuch der Herzkrankheiten.

Gerhardt. Der Stand des Diaphragmas, Tubingen. 1860. Cherchewsky. Gazette médieale de Paris. 1887. A. Hoffmann. Wien. med. Woch, 1899.

„ Deutsch. med. Woch. 1900.