is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aortatoon waargenomen, dikwijls vergezeld door een eigenaardig klinkenden tweeden aortatoon. Het systolische geruisch pleegt zich in de richting van de aorta ascendens voort te planten. Het contrast tusschen den onzuiveren, zwakken of verdwenen eersten, aortatoon en den eigenaardig klinkenden tweeden toon, door betere resonantie binnen de stijve wanden der aorta ascendens ontstaan, beschouwen wij als het acustische kenmerk der aortasclerose. Bij zeer nauwgezette percussie, en nog gemakkelijker bij het onderzoek met Röntgenstralen, kan men soms de verwijding van de aorta ascendens aantoonen (fig. 75). Onzuivere mitraaltonen, soms door muzikale geruischen vergezeld, kunnen van rigide mitraalkleppen met of zonder afzetting van kalkplaatjes afhankelijk zijn.

Een diastolisch geruisch aan het ostium aorticum strekt ten bewijze, dat de aortakleppen niet meer sluiten en dus ook door het ziekteproces zijn getroffen. De sclerotische aorta-insufficiëntie moeten wij intusschen als zeldzaam beschouwen. Dit klepvliesgebrek berust in den regel op endocarditis of op lues.

Ten slotte nog een enkel woord over de bijzondere localisaties der arteriosclerose.

Sclerose der hersenvaten kan tot een reeks onaangename subjectieve gewaarwordingen, uitingen van circulatie-stoornissen in de hersenen, aanleiding geven (duizeligheid, hoofdpijnen, oorsuizen, absences, paraesthesiën) en voorts tot thrombosen, multipele verweekingshaarden, psychische stoornissen, die zelfs tot arteriosclerotische dementie kunnen leiden en last not least tot ruptuur, vooral dan, wanneer de bloeddruk blijvend (schrompelnier) of tijdelijk (psychische emotie, sterke spierinspanning, tijdens hoesten, braken, sterk persen of na een copieuzen maaltijd) verhoogd is. Ook de vorming van zoogenaamde miliaire aneurysmata, het eerst door Charcot en Bouchard1) beschreven, die het meest aan de kleinere vaten, die de groote hersenstammen (lenskern, thalamus opticus, nucleus caudatus) van bloed voorzien, voorkomen, kunnen in aetiologisch verband met arteripsclerose staan. Vaker is lues de oorzaak van deze miliaire aneurysmata.

1) Charcot en Bouchard. Arch. phys. norm. et path. 1868.