is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elephantiasis congenita te herkennen; Tobeisen !) spreekt van een ziekte van het aderstelsel en van de lymphwegen. "Wij zouden met Cassirer2) e. a. een vasomotorische trophische neurose willen aannemen als oorzaak van dezen merkwaardigen vorm van congenitaal oedeem.

De urticaria factitia behoort tot de sterkste graden van dermo-

Fig. 77. Urticaria factitia. Deze liuidvval bleef nog een uur, nadat over de huid gewreven was, bestaan.

graphie, zooals wij die bij ziekten van het ruggemerg, de spinale gangliën en de periphere zenuwen plegen te zien. Hier echter treedt zij geïsoleerd op, als teeken van een labiel vasomotorisch

1) Tobeisen, Uber Elephantiasis congenita hereditaria, Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 49.

2) Cassirer, Die vasomotorisch-trophischen Neurosen, 1912.