is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed tot zich; de omvang en de warmtegraad der spieren wordt Verhoogd en de vermeerderde toevloed van bloed maakt eene ^generatie van het spierweefsel mogelijk. Om deze gunstige resultaten te verkrijgen, moet men echter met de behandeling gedurende langen tijd voortgaan en den moed niet opgeven, al is er in de eerste weken geene beterschap te bespeuren. Dat vele gevallen, Vooral zulke die tot de rubriek van algemeene atrophie behooren> °ndanks eene behandeling met electriciteit, met den dood eindigen, kan men niet op rekening stellen van de gebrekkigheid van het geneesmiddel, van welks aanwending men toch het onmogelijke liet verwachten kan.

C. Paralytische toestanden van organen, die onder den den invloed van het sympathische zenuwstelsel staan.

1. Verslapping van den spierwand van het darmkanaal.

In gevallen van verstopping, die door gebrekkige peristaltische beweging en door verslapping van den buikwand wordt veroorZaakt, kan de behandeling met electriciteit grootelijks van nut ^ezen , vooral zoo de aandoening ontstaan is na langdurige diarrheën etl na het bovenmatig gebruik van purgeermiddelen. In zulke getallen onthoude men zich streng van de toediening van cathartica 6,1 zelfs van die van clysmata, daar reeds deze nadeelige gevolgen kannen na zich slepen; daarentegen kan men door middel van ®enen galvanischen stroom krachtige peristaltische bewegingen °pwekken, zonder het slijmvlies van het darmkanaal op eenigerlei te benadeelen. Gevallen van habituëele verstopping, die aan elke medicatie weerstand boden en daarna in korten tijd door Middel van electriciteit werden tot genezing gebragt, zijn door WiUi am Cumming van Edinburgh (on the use of electro-galVanism in a peculiar affection of the bowels. London. Medical Ga'6'te. Bd. IXpag. 969) en Clemens van Frankfort (Die angewandte eil-ElectriCitat. Deutsche Klinik 1858) beschreven. Ik zelf heb een

16