is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onderverdeeling behelst: stoornissen , ziekten of gebreken en dood, en voor het kind: stoornissen , ziekten of gebreken in de vier eerste levensweken, dood voor de geboorte, dood onder* of kort na de geboorte, en dood na de geboorte.

Het springt dadelijk in het oog, dat er en bij de moeder en bij het kind eene menigte gevallen kunnen voorkomen, welke de vermelding onder beide afdeelingen, namelijk van gelukkigen en ongelukkigen afloop , verdienen, zoodat men genoodzaakt wordt dezelfde verlossing voor gelukkig en ongelukkig afgeloopen te verklaren. Laat ons trachten dit met een paar voorbeelden optehelderen, Eene vrouw, na voorspoedig van kind en nageboorte te zijn verlost, wordt door eenen vrij hevigen bloedvliet overvallen; door spoedig aangebragte hulp echter wordt dit toeval binnen weinig tijds overwonnen en het kraambed verder door niets gestoord. Wie zoude aarzelen onder zoodanige omstandigheden de verlossing voor gelukkig afgeloopen te verklaren? maar desniettegenstaande verdient deze stoornis te worden opgegeven, en hierdoor wordt te gelijkertijd de afloop als ongunstig beschreven. Op dezellde wijze kan zulks bij eene ziekte der kraamvrouw plaats grijpen; want hoe dikwijls gebeurt het niet, dat na eene voorspoedige bevalling de kraamvrouw op den vijfden of zesden dag door eene heftige koorts wordt Qvervallen ? De hoofdpijn, beslagen tong, gebrek aan eetlust en geringe opzetting der buik, met kleverig zweet en gebrek aan stoelgang, verraden genoegzaam de oorzaak