is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam gerangschikt, middelen, die tot, geheel velschillende uitkomsten voeren, en welker beteekenis men niet eens kan raden , ofschoon ook de naam des gebreks bekend zij, waartegen zij worden gebezigd. De waarheid hiervan kan gemakkelijk uit een paar gevallen worden bewezen. Wanneer er bijv, kramp, achtige zamensnoering des -moedermonds aanwezig is en deze den voortgang der geboorte stoort, zal men daartegen middelen behooren aantewenden, die naar den aard des gebreks gewijzigd zijn. Als zij het gevolg is van volbloedigheid, zullen eene aderlating en verdeelende omslagen de gewenschte uitkomst opleveren; waar zij echter bij zenuwzwakte alleen door onregelmatige werking van het zenuwstelsel ontstaat, zullen . opwekkend-krampstillende middelen in- en uitwendig aangewend behooren te worden. Ofschoon deze beide gevallen als krampachtige aandoening der baai-moeder worden vermeld , en in- en uitwendige geneesmiddelen daartegen toegediend, ziet men toch gemakkelijk in, dat de middelen, die in het eene geval voordeelig zouden zijn, in het andere noodzakelijk van kwaad tot erger moeten brengen. Op dezelfde wijze zal, bij een te naauw bekken , in het eene geval de aanwending der tang voldoende zijn, terwijl men in nog erger graden van vernaauwing zijne toevlugt tot de hoofdschaar zal moeten nemen. Waar de eerste toereikende is, zoude het de grootste misslag zijn, van de tweede gebruik te maken, en toch zijn het beide werktuigen, die bij ecu te naauw hekken worden gebe-