is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel, kosten en moeite besteed is, in een officieel berigl regtstreeks constateren, dat zij geen middel weten of gevonden hebben om het ontsnappen dezer schadelijke gassen, door de beste Londensche geneeskundigen voor zoo gevaarlijk en verwoestend verklaard, te beletten.

Wanneer men nu bedenkt dat het eenige dat faecale stoffen zoo onverdragelijk en schadelijk maakt, juist dit stinkend gas is; dat zonder dit deze niet hinderlijker zoude zijn dan bijvoorbeeld natte aarde is; dat het alleen om de onvermijdelijke tegenwoordigheid van dit gas is, dat wij trachten die stoffen te verwijderen, en dat juist nu het Londensche rioolstelsel dat gas niet wegneemt, maar integendeel in een meer geconcentreerden toestand in de stad terugvoert, dan is hel duidelijk dat met dit stelsel niet datgene verkregen wordt waarvoor het aangelegd is; dat het niet deugt en dat alle de millioenen daarvoor uitgegeven te vergeefs besteed zijn.

Ook moet men niet vergeten dat de bewijzen, op grond waarvan dit stelsel veroordeeld wordt, niet te zamen gesteld zijn uit bloote gezegden van personen die het een of ander project aan te bevelen hadden, maar uit de officieele berigten van de eerste wetenschappelijke en geneeskundige mannen van Londen.

JAARLHKSCHE KOSTEN VAN HET LONDENSCHE STELSEL VOOR 'S GRAVENHAGE.

Wij hebben dan gezien dal de afvoer van faecale stoffen in riolen, welke het vuile, huis- en regenwater afleiden, te weegbrengt :

1°. Schadelijke en gevaarlijke gassen in de stad.

2°. Een volume van vloeistoffen buiten de stad, hetwelk niet door chemische of mechanische middelen binnen ons bereik gezuiverd kan worden, en dat waar ook op den waterboezem ontlast, voor mensch en dier gevaarlijk wordt.

3