is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het slijmvlies van den dunnen darm (vooral het jejunum) vasthechten en vol bloed zuigen.

De eieren zijn ovaal (grootste doorsnee ongeveer 0.055 mM.); in den inhoud is gewoonlijk een deeling zichtbaar.

De larven ontwikkelen zich eerst buiten het darmkanaal en kunnen met het voedsel of het drinkwater in het maagdarmkanaal van den mensch geraken; ze kunnen ook door de huid dringen, om daarna langs de bloedbaan naar de longen te gaan en ten slotte eveneens in het maagdarmkanaal te komen (Looss).

Het aantal is heel wisselend; meestal zijn er slechts enkele, soms echter duizenden.

De anchylostoma komen in Zuidelijke landen heel verspreid voor; in Europa wordt de ziekte vooral bij mijnwerkers aangetroffen.

Het ziektebeeld is gekenmerkt door langzaam toenemende bloedarmoede en maagdarmstoornissen: pijn in de maagstreek, gemis aan eetlust, misselijkheid, braken en in een later tijdperk ook diarrhee.

Meestal bestaat eosinophilie van het bloed.

De bloedarmoede wordt waarschijnlijk behalve door de talrijke kleine bloedingen in het darmkanaal ook veroorzaakt door giftige stofwisselingsprodukten en eindigt in zware gevallen vrij vaak doodelijk; het haemoglobinegehalte van het bloed kan tot 10% verminderen.

Wanneer het aantal wormen gering is, bestaan gewoonlijk in het geheel geen klachten.

De wormen komen slechts bij uitzondering met de ontlasting te voorschijn; bij microscopisch onderzoek vindt men echter altijd tallooze eieren.

Behandeling. Men geeft allereerst een afvoermiddel en een uur later als wormmiddel extr. filic. maris, ol. eucalypti of thymol (3-10 dagen achtereen 1 — 2 gr. p. d. in ouwels).

Bij thymoltoediening zorgt men door afvoermiddelen (b. v. 5 — 25 gr. magnesiumsulfaat) of lavementen dagelijks voor ontlasting; wonderolie mag de patiënt niet gebruiken, daar thymol hierin oplost en dan aanleiding tot vergiftiging kan geven (hetzelfde geldt van alkohol, aether, chloroform, azijnzuur, glycerine en terpentijn).