is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhoudend te rijkelijke voeding, alkoholmisbruik en akute infectieziekten.

Verschijnselen. De ziekte begint meestal plotseling met een gevoel van zwaarte of pijn in de leverstreek (verergerend bij beweging, druk en diepe inademing), lichte koorts en vage maagdarmstoornissen: gemis aan eetlust, misselijkheid, soms ook braken en diarrhee. Vaak wordt bovendien over slapeloosheid, een droge hoest en lichte kortademigheid geklaagd.

Bij het onderzoek vindt men de lever vergroot en iets pijnlijk bij druk.

Het verloop is meestal vrij slepend, hoewel in sommige gevallen al na enkele dagen genezing volgt.

De behandeling bestaat in bedrust, regeling van het diëet (kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel), zorg voor ruime ontlasting, onderhuidsche inspuitingen van emetine (4 — 5 dagen achtereen 20 — 40 mgr. per dag), plaatselijke bloedonttrekkingen en aanwending van ijs op de leverstreek; wanneer dit laatste niet verdragen wordt, geeft men tegen de pijn een warm Priesnitz verband.

Karlbader Mühlbrunnen 300. 1 — 2 glazen lauw op de nuchtere maag.

93. Leverabsces.

Oorzaak. Het leverabsces komt evenals de leverkongestie heel veel voor in de tropen, terwijl het in de gematigde luchtstreek vrij zeldzaam is.

Het tropische leverabsces wordt veroorzaakt door de dysenterie-amoebe. Het treedt vooral op in aansluiting aan lichte gevallen van dysenterie; de darmverschijnselen kunnen zelfs zoo gering zijn, dat ze niet opgemerkt worden, zoodat het absces schijnbaar primair is. Ook kan het leverabsces als eerste gevolg der besmetting optreden en eerst later de darmverschijnselen volgen.

Algemeen neemt men aan, dat alkoholmisbruik en akute infectieziekten (vooral malaria) tot het ontstaan kunnen