is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verschijnselen verergeren door beweging en verminderen door rust en door den buikwand te steunen.

De lever is gewoonlijk als een groot, vast, bewegelijk gezwel voelbaar, dat bij lage ligging der borstkas weer op zijn gewone plaats terugkeert.

Bij percussie vindt men geen leverdofheid.

De behandeling bestaat in het dragen van een buikband.

Ziekten der galwegen.

105. Katarrhale geelzucht.

De oorzaak der ziekte is niet met zekerheid bekend Waarschijnlijk berust ze in de groote meerderheid der gevallen op een besmetting der galwegen ; niet zelden komen epidemieën en endemiëen voor.

Misschien ontstaat ze in zeldzame gevallen door voortschrijding van een katarrh van het duodenum op den ductus choledochus; door zwelling van den papil van Vater wordt de galafvoer dan belemmerd.

Katarrhale geelzucht komt heel veel voor, het meest bij jeugdige personen.

Verschijnselen. De ziekte begint meestal vrij plotseling met algemeene loomheid, lichte koorts, pijn in het hoofd en de ledematen en maagdarmstoornissen. Na enkele dagen treedt sterke geelzucht op.

De urine is donker en bevat galkleurstof en galzuren, soms ook wat eiwit; de ontlasting is ontkleurd (grijswit), sterk vethoudend en soms erg stinkend.

Als gevolg van de opslorping van gal vindt men vaak heftigen huidjeuk (soms netelroos) en een langzamen, niet zelden wat onregelmatigen pols.

De lever is vergroot, vast en wat gevoelig bij druk.

De milt is vaak eveneens gezwollen.

Het bloedserum bevat veel galkleurstoffen.

Bijna altijd volgt na een week, soms ook enkele maanden, volkomen genezing; in heel zeldzame gevallen kan de ziekte echter onder ernstige verschijnselen van het C. Z. S. doodelijk eindigen.