is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woon verloopend bloedvat, torsie van een wandelnier of het gevolg zijn van een aangeboren ontwikkelingsstoornis.

Afsluiting der urethra kan berusten op strictuur, urethragezwel, prostaathypertrofie en aangeboren of verkregen klepvorming.

Verschijnselen. Een groote hydronephrose is gewoonlijk als een glad, vrij vast, soms ook fluctueerend, weinig bewegelijk gezwel voelbaar.

Hierboven vindt men den percussietoon dof, behalve op de plaats, waar het gezwel door het colon bedekt wordt.

Het gezwel wordt kleiner, wanneer de vernauwing tijdelijk weer doorgankelijk wordt (intermitteerende hydronephrose); dit gaat gepaard met sterk vermeerderde urineafscheiding, bloedwateren, pijn en drukpijn in het verloop van den urineleider en collapsverschijnselen.

Bij een dubbelzijdige hydronephrose kan anurie bestaan, soms vergezeld van uraemische verschijnselen of harthypertrofie.

De hydronephrose verloopt meestal slepend; in den regel eindigt de ziekte doodelijk door uraemie, secundaire ettering (pyonephrose) of als gevolg van de primaire ziekte.

De diagnose is meestal heel moeilijk en kan nooit met zekerheid gesteld worden, wanneer geen der oorzakelijke factoren, die tot een hydronephrose aanleiding kunnen geven, bekend is.

De aandoening wordt het meest verwisseld met hydrops der galblaas, niercysten en wandelnier.

De behandeling is chirurgisch.

Blaasziekten.

127. Blaaskatarrh.

Oorzaak. De blaaskatarrh berust in de groote meerderheid der gevallen op een besmetting. Deze kan plaats hebben langs de bloedbaan (akute infectieziekten), de urethra (gonorrhoe, tuberculose, prostatitis, katheteriseeren), den ureter (tuberculose) en door voortschrijding van een ontstekingsproces in de omgeving (oöphoritis, appendicitis, darmaandoening, bekkenabsces).