is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na 2-4 dagen ontstaat een roode papel, op wier top, die hooger en bleeker wordt, zich een blaasje vormt. Dit vertoont in het midden een inzinking en is gevuld met een eerst heldere, later etterige vloeistof.

De vaccinepok, die groote overeenkomst vertoont met den natuurlijken pokpuist, wordt steeds grooter, terwijl de omgevende roode hof zich verbreedt; wanneer het hoogtepunt bereikt is (meestal den lOen dag), droogt de pok tot een bruin korstje op, dat na 10 dagen afvalt.

Tijdens de ontwikkeling der pokken stijgt de temperatuur dikwijls tot 38°—39° (bij krachtige grootere kinderen soms nog hooger); de koorts ontbreekt bij pasgeborenen en bij heel bloedarme kinderen.

In sommige gevallen ontstaat een sterke plaatselijke reactie ; wanneer de enting op den bovenarm geschiedt, kan de geheele arm pijnlijk en kunnen de okselklieren gezwollen zijn.

De verwikkeling, waartoe de vaccinatie het meest aanleiding geeft, is dat de kinderen (soms ook personen uit de omgeving) zich zelf door krabben op verschillende plaatsen, vooral waar eczeem bestaat, inenten met nog aan de entplaats klevende lymphe of met den inhoud van opengekrabde pokken.

Verder kunnen door secundaire infectie abscessen en erysipelas ontstaan.

In zeldzame gevallen ontwikkelt zich het z.g. vaccineüitslag Dit begint gewoonlijk den 10- dag en duurt hoogstens een week; het bestaat uit geelroode papels, zelden in blaasjes o\ ergaande, die vooral op het gezicht, den rug en de strekzijde der ledematen voorkomen. Koorts is afwezig.

Behandeling. Op de gewone, niet opengekrabde pokken egt men liefst geen verband aan, daar dit de verdamping ^an het vocht tegengaat en het opdrogen belemmert. Wanneer de pokken open gekrabd zijn, bepoedert men de entingsplaats desgewenscht met talk.

Secundaire infectie wordt behandeld met een los zittenden Goulard-omslag; bij vaccine-uitslag bepoedert men met talk Behandeling der koorts is overbodig.