is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stellwag, berust waarschijnlijk op een vergissing. Pupilveranderingen ontbreken steeds.

In zware gevallen treedt bijna altijd snelle vermagering op, die het gevolg is van de verhoogde stofwisseling (vermeerderd zuurstofverbruik) en een hoogen graad kan bereiken. In het laatste tijdperk komen vaak aanvallen van onstilbaar braken en hardnekkige diarrhee voor.

Afloop. Heel lichte gevallen gaan onder een goede behandeling niet zelden in genezing over.

In geheel ontwikkelde gevallen is volkomen genezing zeldzaam en het verloop in het algemeen erg slepend; wanneer de uitwendige levensomstandigheden (beroep, leefwijze, vermogen) gunstig zijn, treedt onder een goede behandeling echter meestal na V2 — 3 jaar toch belangrijke verbetering op, bij kinderen zelfs in ongeveer 90 °/o der gevallen. In andere gevallen blijft de toestand langen tijd op éen hoogte of wisselen tijdelijke verbeteringen en akute verergeringen elkaar af; psychische depressie heeft meestal een ongunstigen invloed, terwijl de toestand tijdens de zwangerschap niet zelden verbetert.

Als verwikkelingen treden vaak psychosen op, die gewoonlijk ten slotte gunstig afloopen.

Heel zware Basedow-gevallen kunnen bij uitzondering doodelijk eindigen, meestal tengevolge van hartaandoeningen, soms ook door algemeene zwakte, hardnekkige diarrhee of verwikkelingen van den kant der longen.

De diagnose is gemakkelijk, wanneer alle 3 hoofdverschijnselen aanwezig zijn. Wanneer de exophthalmus ontbreekt, is de ziekte echter vaak moeilijk met zekerheid te herkennen, daar een snelle pols en een gezwollen schildklier onder allerlei omstandigheden voorkomen.

Zoo is de schildklier bij jonge vrouwen meestal duidelijk zicht- en voelbaar, welke zwelling in de puberteitsjaren, gedurende de zwangerschap, tijdens de menstruatie en onder den invloed van gemoedsaandoeningen vaak tijdelijk nog toeneemt.

Groote diagnostische moeilijkheden kunnen vooral de talrijke lichte onvolledige gevallen geven, waarin naast een lichte schildklierzwelling als eenige ziekteverschijnselen een