is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor oppassers in gasthuizen voor krankzinnigen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

therapie krachtig kan meewerken, maar tegelijk geheel overeenstemt met de wijze, waarop van der kolk de levensdagen, die hij nog gewenscht, ja, verwacht had, aan de belangen der lijdende menschheid meende te zullen dienstbaar maken.

Geen wonder dus dat ik mij door de roepstem, van Dr. everts voelde opgewekt naar vermogen bij te dragen tot het doen ontstaan van gezegd fonds, iets dat ik mij niet in staat rekende beter te doen dan door de mogelijke opbrengst van dit boekje daaraan ten beste te geven.

Ik geef wat mij te geven geschonken is, mogen zij, die over meer hebben te beschikken, zich milder betoonen! —

Met betrekking tot deze Handleiding wensch ik dit nog op te merken:

Het mag van cmtWEsr's Manual niet gezegd worden, dat het aan zijne beknoptheid paart eene onberispelijke volledigheid.

Ik heb dus, en wel mede op weiwillenden raad van Br. van der lith en Dr. everts moeten besluiten er betrekkelijk veel aan toe te voegen, hetgeen door de hulpvaardigheid van genoemde Heeren aanzienlijk is bevorderd. Om deze reden zal men dan ook het Part II van het amerikaansche werkje, dat hoofdzakelijk uit voor onze gestichten deels overbodige, deels on-