Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mesenleritis acuta duurt gewoonlijk 8—14 dagen, waarop dezelve of in gezondheid, of in den slependen vorm , of in huid- of buikwaterzucht overgaat. Voor aanleidende oorzaken schijnen voornamelijk verkouding en misslagen in de voeding moeten gehouden worden.

Ten opzigte der diagnosis merkt toel op, dat zich deze kwaal van perilonaeitis en enteritis duidelijk daardoor onderscheidt, dat geen braken, geene hardnekkige verstopping , geene bijzondere vermeerdering van pijn door uitwendige drukking aanwezig is. Algemeene bloedontlastingen zouden nooit en ook plaatselijke slechts bij hoogere graden der kwaal en bij nog tamelijk krachtige voorwerpen aangewezen zijn ; in dit geval zoude men de bloedzuigers aan de ruggegraat plaatsen. Aan het Ac. mur. oxyg. geeft toel de voorkeur boven de calomel. Hij geeft gewoonlijk aan kinderen van G jaren dagelijks dr. "U unc. 1. Te gelijker tijd laat hij blaartrekkende pleisters op den onderbuik en ju het kruis leggen en verweekende klisteren en warme baden aanwenden. Nemen onder het gebruik van deze middelen de koorts en de pijnen af, zoo brengen zachte oplossingen van bittere extracten, enz. de kleine, zeer uitgeputte zieken langzaam, wanneer ook niet tot gezondheid, evenwel tot°hunnen vorigen toestand terug, als wanneer dan de behandeling tegen de oorspronkelijke klierziekte wederom aanvangt.

Gastritis.

Volgens billard , bürns en stokes.

Bij pasgeborenen gaat de maagontsteking gewoonlijk met een gelijktijdig lijden van het darmkanaal vergezeld. Onder de 150 ge-vallen van een ontstekingachtig lijden van de buiksingewanden , welke billard waarnam , konden slechts 10 als zuivere gastritis , de overige als gaslroenteritM erkend worden. Saillant (Samml. auserlesener Abhandl. Bd. I. J5 S. 63J) deelt eenige gevallen mede, in welke de ontsteking zich alleen tot de maag bepaalde. Als herkenningsteekenen vermeldt hij : groote benaauwdheid , brandend heete huid , hevige beweging van de ledematen , zwarte drooge lippen en tong en een mat en gebroken oog.

Volgens burns , (lïandb. d. Geburtsh , kerausgeg. v. KJLIAH, Bonn J834) is de maagontsteking eene in de vroegste kindscliheid zeer zeldzaam voorkomende ziekte, welke zich ook slechts bij groote opmerkzaamheid ontdekken laat. Er is, zegt hij, eene aanmerkelijke koorts en veelvuldig braken aanwezig ; de zachtste vloeistof wordt onmiddclijk, nadat dezelve ingeslikt geworden is, wederom uitgebraakt , de slokdarm is

Sluiten