Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de een of andere kwaadsappigheid deze hernieuwing begunstigt, en bestrijde deze naar derzelver geaardheid (versos).

Hernia umbilicalis.

De navelbreuk is of aangeboren , of na de geboorte toevallig ontslaan. De aangeboren navelbreuk is het gevolg eener belemmerde ontwikkeling van de vrucht , eener langzame vorming der buikspieren, waarbij de vrucht op een' lageren trap van ontwikkeling blijft staan, tijdens welken de ingewanden nog niet in de buikholte getreden zijn. Dezelve onderscheidt zicli van de later ontstaande navelbreuk daardoor, dat de naar buiten gedrongene ingewanden slechts met het buikvlies bedekt zijn, ja somwijlen, wanneer dit vlies reeds vroeger verscheurd is , geheel bloot liggen, terwijl bij de later ontstaande navelbreuk het gezwel door de buikbekleedselen bedekt is (cakus). De grootte van de aangeboren navelbreuk is verschillend , al naarmate dezelve een grooter of kleiner gedeelte van de ingewanden bevat. Gewoonlijk liggen enkele gedeelten van de dunne darmen in het gezwel; dikwijls echter de dikke darm, de maag en zelfs de lever.

De prognosis is altijd zeer slecht. Alleen bij zeer kleine breuken kan men beproeven, om de uitgetredene deelen voorzichtig naar binnen te brengen en derzelver weder naar buiten dringen door een zamendrukkend verband, hechtpleister en een' navelband te voorkomen (chelius). Is de aangeboren navelbreuk grooter, zoo heeft dezelve meestal spoedig den dood ten gevolge, terwijl de uitwendige bekleedselen van het gezwel zich loslaten en de ingewanden daardoor ontbloot worden. Evenwel toont een door ribke medegedeeld geval, dat , wanneer men het gezwel behoorlijk tegen iedere uitwendige drukking behoedt, na het afstooten van de uitwendige bekleedselen, zich vleeschtepeltjes kunnen vormen, door welke de geheele plaats met eene vaste huid en peesachtige uitbreiding , langzamerhand bedekt wordt.

Tot de, na de geboorte ontstaande navelbreuken, zijn een aanhoudend hevig schreijen van de kinderen , uitwendig geweld, te sterke inwikkeling , langdurige krampen en voornamelijk de aanwending van dikke compressen , welke men onder den navel plaatst, de aanleidende oorzaken. Deze breuken hebben nu eens een' ronden , dan weder een' cylindrischen , of konischen vorm ; bij een groot gezwel is het lidteeken van den navel meer of min verdwenen.

De behandeling van deze navelbreuk is meestal gemakkelijk. Men brengt, hetgeen gewoonlijk zonder moeite geschiedt, de voorgedrongene deelen naar binnen, en verhoede het weder ontstaan van de breuk, door eene onafgebrokene bestendige drukking op de opening, door welke de ingewanden naar buiten gedrongen waren. Om het laatst genoemde

Sluiten