Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tönder dezelve liggende deelen niet heen en weer schuiven , en slechts met veel moeite vouwen. Bij de hier bedoelde doorzijging daarentegen , wanneer zij niet al te sterk is, glijdt de huid over het onder dezelve liggende weefsel weg en kan gevouwen worden. De deelen welke het meest aan verharding van het vetweefsel onderworpen zijn, zijn niet diegenen, welke gewoonlijk door waterzucht worden aangedaan. Aan verharding lijden voornamelijk de wangen en bovenste ledematen , de rog, de billen en het voorste gedeelte van de borstkast; de aan waterzucht lijdende leden blijven bijna altijd van vetverharding verschoond ; zoo kan men b. v. wel bij een en hetzelfde voorwerp , beide ziekten aantreffen , maar aan dat deel, hetwelk aan waterzucht lijdt, ziet men geene vetverharding, en omgekeerd. De verschijnselen, welke beide kiekten gemeen hebben , zijn : de koude en het eigendommelijke geschrei. De zwakte en afmatting in de laatste levensoogenblikken , verklaren deze toevallen voldoende (valleix).

Somwijlen neemt men bij kinderen eene meer chronische, weken en maanden lang durende verharding, welke, van een' meer gemengden aard, uit doorzijging en wezenlijke verharding van het celweefsel schijnt zamengesteld te zijn ; men onderscheidt dan eenige graauwgele , op wasch gelijkende , matglinsterende en harde plaatsen , over welke de huid gespannen is ; de ledematen zijn onbeweeglijk ; de neus verstopt; meestal ontstaan er diep invretende zweren in de mond , aan den aars en schaamdeelen (Merl. chir. Zeitg. No. 9. S. J58).

Lijkschouwing. Bij de lijkopening vindt men op alle aangedane plaatsen eene aanmerkelijke menigte gele wei, welke in het plaatvormigo weefsel onder de huid verzameld is, en de zamenstellende deeltjes van den panniculus adiposus van elkander scheidt. Nooit dringt de doorzijging tot onder de aponeurosis ; het celweefsel tusschen de spieren is altijd gezond (valleix). Breschet wil evenwel ook het laatste ziekelijk aangetroffen hebben. Bij 90 verschillende lijkopeningen, ontdekte billard slechts in 20 gevallen eenen ziekelijken toestand van de lever, in 10 gevallen was, namelijk, de zeer aanmerkelijke opvulling dooreen zwart en waterig bloed daargesteld, in de overige gevallen was de lever eveneens zeer sterk opgevuld , maar tevens verweekt of in plaats van deszelfs leikleur , vast en glinsterend. De longen trof men in 43 gevallen volkomen gezond aan ; slechts in weinige gevallen vertoonde er zich eene aanmerkelijke afwijking der openingen van het hart aan , deszelfs vruchtenleven eigen. Een afwijkende kortheid van het darmkanaal (léger) werd nooit, in vele gevallen, daarentegen, eene uitgebreide ontsteking van het darmkanaal waargenomen. Het eenige, in alle gevallen bestendig verschijnsel , bestond in een algemeenen overvloed van een dun aderlijk bloed , hetwelk uit iedere insnijding uitstro.omde. De meening van chevreel , dat de in het celweefsel doorgezijgde vloeistof een buitengewone neiging tot stremming bezit, en dat in deze eigendommelijkheid de chemische grond der celweefselverharding te zoeken is. spreekt billard

Sluiten