Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwakzalvers. Vele zieken, die bij eene tijdige operatie gered zouden zijn, gingen en gaan tegronde, omdat zij in behandeling gaan bij nietartsen, die den aard der kwaal niet herkenden en, door de toepassing eener voor de ziekte geheel verkeerde behandeling, het tijdstip vertraagden, waarop nog met een zeker uitzicht op genezing had kunnen worden geopereerd, want voorloopig hebben wij nog ge§n ander geneesmiddel teeen den kanker dan het mes.

" . ók

De ziekten der eierstokken.

De ontsteking der eierstokken (oophoritis). De ontsteking van den eierstok doet zich in acuten en chronischen vorm voor.

De acute ontsteking ontwikkelt zich het meest in het kraambed, in aansluiting aan eene infectie gedurende de verlossing en^is steeds een gedeeltelijk verschijnsel eener infectieuze ziekte van het buikvlies. Van eigenlijke, alleen op haar terug te brengen symptomen kan men daarbij niet spreken, aangezien deze in het totale beeld der hoofdziekte

zijn begrepen.

De chronische ontsteking van den eierstok is verreweg de veelvuldigste vorm en behoort tot die groep van vrouwenziekten, die eene aanhoudende bron van pijnen en ongemakken zijn. Als oorzaak staat de druiper (gonorrhoe) in de eerste plaats, zooals over het algemeen de meeste ontstekingachtige verschijnselen der geslachtsorganen daaraan zijn toe te schrijven (vergel. geslachtsziekten). Het uitgangspunt der oophoritis is dan steeds eene gonorrhoïsche scheedecatarrhe, die de inwendige geslachtsorganen heeft aangetast.

De door de kwaal veroorzaakte ongemakken zijn van zeer kwellenden aard. Zij bestaan in hevige trekkende pijnen in het onderlijf, vooral op de zieke plaats. Lichamelijk werk is haast onmogelijk, zelfs het loopen en staan veroorzaakt de hevigste pijnen, zoodat slechts eene rustige ligging nog een dragelijken toestand geeft. Daarbij komt bijna steeds stoelverstopping, zoodat zich een massa drekstoffen in den darm ophoopt en op vaak ondragelijke wijze op het ontstoken orgaan drukken. Ook de ontlasting veroorzaakt om dezelfde reden hevige pijnen, zoodat de vrouwen evenzeer voor de verstopping

als voor de ontlasting vreezen.

De algemeene toestand moet er sterk onder lijden. De zieken worden in hoogen graad nerveus, verliezen den eetlust en den slaap, zien er bleek en lijdende uit en verliezen alle levenslust, aangezien zij onophoudelijk door pijnen gekweld worden. De maandstonden zijn meestal onregelmatig en plegen kort voor het begin de ongemakken

Sluiten