Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kind zelf, wanneer het met een stoot naar buiten gedreven is, begint gewoonlijk hard te schreeuwen en zich te bewegen, waarbij het tusschen de dijen der moeder ligt.

Het nageboortetijdperk. Na het inspannende baringswerk treedt nu een rustpauze in, die een buitengewoon weldadigen invloed op de barende heeft. De meeste vrouwen zijn zeer afgemat en moeten op verhaal komen. Gewoonlijk treedt een lichte rilling op, zoodat men

een warme aeKen moet opleggen.

De bevalling is echter nog niet voltooid. Moederkoek, eivliezen en een gedeelte der navelstreng — het geheel wordt met nageboorte aangeduid — bevinden zich nog in de baarmoeder en moeten uitgedreven worden. Deze taak is voor de nageboorteweeën weggelegd, die na eenige minuten

Fig. 626. plegen op te zetten, Fig 627

Nageboortetijdperk. doch in vergelijking Nageboortetijdperk.

haar met de reeds d00r" Oe nageboorte ligt

gw baarmoederwand. stane weeën van veel «eds in de scheede.

gh baarmoederholte geringere hevigheid Sw baarmoederwand.

n loslatende nageboorte. .. .... gh baarmoederholte.

c baarmoederhals. zljn- Gewoonlijk wor- n meerendeelslosge-

st navelstreng. (Jen zij nauwelijks als laten nageboorte.

sch scheede. .. . , sch scheede.

onn gevoeld.

In het geheele tijdvak sedert het afvloeien van het „tweede water" heeft er bloedverlies plaats gehad. Dit komt daardoor, wijl de baarmoeder na de uitstooting van het kind zich sterk samentrekt. Daar de in haar wortelende moederkoek aan deze samentrekking niet deelneemt, laat hij plooivormig van zijn aanhechtingsplaats (z. afb.) los, waardoor de bloedvaten op deze plek geopend worden. Met iedere nageboortewee gaat derhalve stootsgewijze bloed verloren. Is het geheel los geworden, dan valt de moederkoek in het onderste gedeelte der baarmoeder, van waar hij in de scheede en van daar naar buiten gedreven wordt.

Fig. 627. Nageboortetijdperk.

De nageboorte ligt reeds in de scheede.

hevigheid Sw baarmoederwand.

n meerendeels losgelaten nageboorte. sch scheede.

Sluiten