Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind gestoken wordt, om de kin tegen den hals te leiden, terwijl de andere hand van buiten af krachtig tegen den bodem der baarmoeder in de richting van het voorhoofd drukt. Op deze wijze treedt het hoofd spoedig uit het bekken en wordt dan door opheffen van den romp en een voorzichtig trekken bij de kin naar buiten gebracht (Fig. 638).

döb

De narcose onder de bevalling.

In den nieuweren tijd is het steeds meer gewoonte geworden, de kunstmatige verdooving bij de verloskundige hulp in te voeren. Tot dusverre gold de narcose tijdens de bevalling voor een hulpmiddel, dat men alleen bij verloskundige operatie's of bij zeer pijnlijke weeën en de hiermede gepaard gaande uitputting der barende mocht toepassen.

Deze opvatting is zeer veranderd. Er bestaan thans zelfs inrichtingen, waarin de bevalling zich in halfslapenden toestand afspeelt, die door inspuiting van morphine en skopolamine bewerkstelligd wordt.

Deze algemeene toepassing van een uitzonderingsmiddel is in geenen deele gerechtvaardigd. Geen verstandig dokter zal een vrouw onnoodig laten lijden, om welke reden toch immers de narcose door middel van inademing van een weinig chloroform ook vroeger reeds werd toegepast, wanneer de genoemde oorzaken aanwezig waren. Doch van begin af narcotiseeren beteekent de bewuste medewerking der barende en hiermede een ongemeen belangrijke ondersteuning der geboorte uitschakelen, daar de narcose licht tot verzwakking der weeënwerking leidt. Bovendien kan een langdurige narcose nooit als ongevaarlijk gelden, zoodat reeds om deze reden voorzichtigheid geboden is. Daarentegen is het wreed, geen narcose toe te passen, wanneer de situatie dit vereischt.

Het kraambed.

Het kraambed omvat een tijdperk van 6—8 weken, waarin zich de wondgenezingen de involutie der door zwangerschap en bevalling veranderde geslachtsorganen voltrekt. De gewone opvatting van het begrip kraambed treft niet den kern der zaak, doch heeft slechts de eerste 10—14 dagen van de bedrust op het oog, waarin de wonden der

baarmoeder genezen.

Het einde van het kraambed valt bij vrouwen, die hun kind niet zelf zoogen, met het wederoptreden der periode samen, die bij zoogende vrouwen gewoonlijk eerst bij het einde van den zoogtijd weder pleegt terug te keeren.

Sluiten