Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet zelden komt het tot den zoogenaamden septischen abortus, vooral na afdrijvingspogingen door personen, die met veronachtzaming van alle voorzorgs- en desinfectiemaatregelen ingrijpen. Aan deze onvergeeflijke handelwijze vallen zeer veel jonge bloeiende menschen ten offer. Er worden hierbij bacteriën in de baarmoeder gebracht, die zich snel verder ontwikkelen en in zeer korten tijd bloedvergiftiging veroorzaken. Zelfs bij tijdig chirurgisch ingrijpen is dikwijls genoeg geen redding meer mogelijk. Gelukt het, den infectieusen inhoud deibaarmoeder te voorschijn te brengen, voor dat de septische (vergiftige) stoffen in den bloedsomloop overgaan, dan is het gevaar geweken.

Een zeer veel voorkomend verschijnsel na een abortus is het achterblijven van kleine stukken van het eivlies in de baarmoeder. Het gevolg is aanhoudend bloedverlies en verhoogde temperatuur. In zulke gevallen is de uitkrabbing der baarmoeder noodzakelijk, daar zich andei's eveneens ontbindingsverschijnselen voordoen.

Elke abortus moet gelijk eene bevalling worden behandeld, vereischt dus bedrust en onthouding van minstens een week. Worden deze regels niet in acht genomen, dan komt het licht tot chronische onderlijfsziekten met aanhoudende ongemakken.

O

De buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

In tegenstelling tot de normale ontwikkeling der vrucht in de baarmoeder staat de zwangerschap buiten deze, welke vooral in den eileider, veel zeldzamer in den eierstok voorkomt. Men neemt als oorzaak vrn dit merkwaardige verschijnsel aan, dat aan het bevruchte ei in de veronderstelling, dat ei en zaadcel zich in den eileider vereenig-

i ii r

uen — uuor uc een ui andere hindernis de doorgang naar de baarmoeder verlegd werd en zich nu op de plaats der bevruchting vestigt en ontwikkelt. Andere gevallen daarentegen berusten waarschijnlijk op het verplaatsen van het hevrnnhtp ei van

tig. 650. Eileiderzwangerschap. den eenen eileider op der

... Ar, ,Naar .. ., _ , anderen door de buikholte

U baarmoeder. O eierstok. T eileider. F vruchtzak

aan het uiterste einde van den eileider. — Een dergelijke abnor

Sluiten