Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder bilnaad verstaat men de zachte brug tusschen scheede en anus (vergelijk hierbij de verschillende afb.). Het opdringende hoofd

zet dit deel zoo uit, dat het steeds dunner en dunner wordt en, als de

veerkrachtigheid van het weefsel wordt overspannen, inscheurt.

Men onderscheidt meerdere soorten van bilnaad-inscheuringen. De eenvoudige middelmatige bilnaad-inscheuring beperkt zich tot scheede en bilnaad, terwijl de volkomene en uitgebreidste tot in den endeldarm reikt, zoodat scheede en "anus door niets meer gescheiden zijn. Het komt zelden voor, dat de bilnaad in het midden berst, waarbij de bovenste en onderste afscheiding blijft bestaan.

De pijn bij het ontstaan der inscheuring wordt nauwelijks gevoeld, daar deze in de door de buitengewone uitzetting van den bilnaad ver¬

wekte pijn ten onder gaat. Later vertoont zien een branüenü gevoel in de schaamdeelen, — een teeken, dat voor dokter en vroedvrouw eene bekende aanwijzing eener kwetsuur is. Het bloeden is bij middelmatige

Fig. 668. Normale bilnaad. D bilnaad. A Anus.

Fig. 669. Fig- 670.

Normale bilnaad van ter zijde gezien. Middelmatige bilnaad-inscheuring.

m endeldarm. d bilnaad. a anus. (De voorste scheedewand [v] heeft zijn

.v scheede. b blaas. g baarmoeder steun verloren.)

d ingescheurde bilnaad, «anus. in endel darm. scheede. b blaas, ^baarmoeder.

bilnaad-inscheuringen gewoonlijk zeer gering, doch kan, als de inscheuring diep in de scheede loopt, zeer erg worden.

Iedere bilnaad-inscheuring, hoe klein ook, moet genaaid worden,

Sluiten