Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreugde wil bereiden, dan laat men het, alleen met een hemdje bekleed,

zijne ledemaatjes vrij bewegen. Gewoonlijk doet men dit bij het aan-

A.1CCUC11 V dll

het kind, dat dan, op den buik op zijn kussen liggend, vanpleizier kraait. De beide afbeeldingen dezer genotvolle oogenblikken toonen aan, hoe het kind

mnpf 11' crcrpn

om zich be- Fig' 712' Hoe het kind niet maff liggen-

hagelijk te gevoelen, alsmede welke houding het niet mag aannemen.

De drang van het kind om zich te bewegen kan echter zeer gevaarlijk worden, als dit niet op een goede plaats geschiedt. Als het kind zich in den wagen onstuimig beweegt, loopt het allicht gevaar eruit te vallen, want zelfs de zorgvuldigste bewaking is niet altijd in staat iedere beweging van het kind in het oog te houden. Voorzorgsmaatregelen om het uitvallen te verhinderen zijn

derhalve zeer nuttig. Onze afbeeldingen (z. Fig. 713— 715) laten 'twee dergelijke voorzorgsmaatregelen zien.

De eerste bestaat uit vier schroef-

'ig. 713. Gordelriem in den kinderwagen.

61*

Sluiten