Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen, die binnen in den wagen aan den bovenkant worden bevestigd. Daaraan worden de einden van twee koorden geknoopt, die weder aan

een breeden gordel zijn verbonden, die het kind om het lichaam is gedaan. Door dezen gordel heeft het volkomen vrijheid van beweging en beschut het tegen het uit den wagen vallen. De

tweeae gorcieiriem

Fig. 714. De gordelriem van bovenaf gezien. beperkt deze vrij.

heid van beweging eenigszins, heeft echter het voordeel ook aan andere meubelen — bed of stoel — te kunnen worden vastgemaakt.

Daar de kinderen, als zij niet meer in de flanellen doek worden ingewikkeld, in den slaap zeer gemakkelijk het dekbed of de dekens wegtrappen en door hunne drukke bewegingen spoedig geheel bloot liggen, zoo is ook hier een apparaat tot het vasthouden der dekens een zeer goede voorzorgsmaatregel, daar anders moeder of verzorgster meermalen hun slaap moeten onderbreken om het kind weder toe te dekken, opdat het niet verkouden wordt. Een eenvoudig en practisch toestel op dit gebied laat de afbeelding van den dekenhouder zien (z. Pig. 716).

Het bed van het kind moet uit een paardehaarmatras, bedekt met een laken en een gummionderlaag, een gestikte deken en een plat paardehaarkussen voor het hoofdje, bestaan. Veeren zijn als ligging

1 1 1 f-1 _ — A r~. f rrii 1TTO f T"V1 4" O

voor net nooia ongescniK-i, utia,i zij vca wdimic uitstralen, terwijl het hoofd koel moet blijven. Alleen in bijzondere gevallen is een veeren kussen noodig. Een met veeren gevuld dekbed of wollen

dekens behooren bij het kinderbed, doch moeten slechts in de eerste weken en bij koud weder gebruikt worden. Om een gezond kind voortdurend onder vederbedden of wollen de-

Fig. 715. Gordelriem. «ens te nouden is zeer

Sluiten